News & Events

Fel rhan o’r Wythnos Entrepreneuriaeth Fyd-eang ymwelodd perchnogion dau o gwmnïau adeiladu uchel eu parch Sir Benfro â Choleg Sir Benfro i ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o grefftwyr.

Gyda hunangyflogaeth yn gyfle realistig i lawer o ddysgwyr, ymunodd Carl Griffiths o Hook Construction ac Andrew Phillips o Carreg Construction gydag Angus Findlay o Web Adept i roi cipolwg i ddysgwyr o’r hyn sydd ei angen i sefydlu busnes yn y diwydiant adeiladu.

Mynychodd y myfyrwyr sy’n astudio bricwaith, gwaith coed, plymio a rheolaeth adeiladu y sgwrs a ddilynwyd gan sesiwn holi ac ateb. Pwysleisiodd yr holl siaradwyr bwysigrwydd ansawdd, gwerth am arian a chyfathrebu tryloyw gyda’ch cleientiaid.

Ar ôl sefydlu Hook Construction 12 mlynedd yn ôl, siaradodd Carl am y sgiliau rheoli prosiect bydd angen i fyfyrwyr sy’n meddwl am ddechrau eu busnes eu hunain ddatblygu a phwysigrwydd dewis y prosiectau cywir a gwneud costau cywir.

Roedd gan Andrew o Carreg neges uniongyrchol i fyfyrwyr sy’n meddwl am ddechrau eu busnes eu hunain, “Gwybod beth rydych chi’n dda ynddo a gwybod beth rydych chi am ei wneud”. Mae 25 y cant o bobl ifanc yn meddwl am ddechrau eu busnes eu hunain, ond dim ond 10 y cant sy’n mynd ymlaen i’w wneud.

Yn y cyfamser, rhannodd Angus o Web Adept bum tueddiad digidol a fydd yn helpu pob dysgwr wrth iddynt ddechrau ar eu gyrfaoedd.

Fe wnaeth y siaradwyr orffen y digwyddiad drwy annog y myfyrwyr i ymdrechu i fod y gorau. Ffocws, cywirdeb, angerdd a gwaith caled oedd eu cynhwysion allweddol ar gyfer llwyddiant yn y diwydiant adeiladu.