News & Events

Mae bwrsari Gorllewin Cymru y Seiri Rhyddion eleni wedi’i dyfarnu i’r myfyriwr Diploma Estynedig mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Jessica Roberts.

Enwebwyd Jessica ar gyfer y wobr gan ei thiwtor Coleg, Sue Booth, wedi iddi ennill graddau rhagoriaeth am ei chwrs a sicrhau lle i astudio nyrsio iechyd meddwl ym Mhrifysgol Abertawe.

Bu bron i Jess, sy’n 19 oed, adael ei chwrs ar sawl achlysur ar ôl gadael cartref camdriniol i fyw ar ei phen ei hun yn 16 oed, ac yn brwydro â salwch meddwl a materion ariannol. Serch hynny, fe wnaeth ei ffrindiau, teulu a thiwtoriaid y Coleg ei chefnogi a’i hannog i orffen ei Diploma Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol a dilyn ei breuddwyd o fod yn nyrs iechyd meddwl.

Dywedodd Sue: “Tra’n astudio yn y Coleg mae Jess wedi bod trwy rai amgylchiadau personol anodd iawn ond mae hi wedi dyfalbarhau a gweithio’n galed i ennill gradd derfynol dda. Roedd yn defnyddio’r cymorth oedd ar gael iddi a pharhaodd yn awyddus i gwblhau; fel arall, yr opsiwn hawdd fyddai fod wedi rhoi’r gorau iddi.”

Aeth Sue ymlaen i: “Rwy’n hynod falch ohoni, a dymunaf y gorau iddi yn y dyfodol.”

Cyflwynwyd y bwrsari o £1,500 i Jess fel rhan o seremoni raddio’r Coleg ac mae ganddi’r neges hon ar gyfer myfyrwyr eraill a allai fod yn mynd drwy gyfnod anodd: “Mae cymaint o bobl wedi gadael coleg am eu bod yn cael amser caled. Daliwch ati, gweithiwch yn galed a bydd y cyfnodau anodd yn mynd yn y pen draw,” meddai Jessica. “Mae’n rhaid i chi fynd drwyddyn nhw i gyrraedd yr ochr dda.”

Ychwanegodd Jess: “Byddwn i’n dweud wrth unrhyw un sy’n mynd drwy amser caled i gadw fynd a cheisio unrhyw gymorth sy’n cael ei gynnig.”