News & Events

Mae myfyriwr peirianneg Coleg Sir Benfro a Cadét Môr, Huw Jenkins yn un o’r bobl sy’n ddigon ffodus i gael gwahoddiad swyddogol i fynychu Priodas Frenhinol y Tywysog Harry a Meghan Markle.

Yn cael ei chynnal ar 19eg Mai yng Nghapel San Siôr, Castell Windsor, mae Huw yn un o 600 o westeion i ymuno â’r dathliadau, gyda’r darpar bâr priod yn addo priodas llawn hwyl.

Yn Gadét Arglwyddes Raglaw Dyfed, cafodd Huw ei enwebu i fynychu’r briodas trwy’r Cadetiaid Môr ac mae’n edrych ymlaen at y cyfle unigryw hwn i fod yn dyst i ran o’n hanes brenhinol. Dwedodd Huw: “Dw i’n falch iawn o gael y cyfle unigryw hwn i fynychu priodas frenhinol. Ychydig iawn o bobl sy’n gallu dweud eu bod wedi bod i briodas frenhinol; mae’n anrhydedd enfawr.”

Mae Huw ar hyn o bryd yn astudio ar y Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Peirianneg. Mae ar y trywydd iawn i gyflawni rhagoriaeth ar ei gwrs ac mae eisoes wedi cael profion a chyfweliadau gyda’r Llynges Frenhinol. Wedi llwyddo i gyrraedd cyfnod terfynol y broses ddethol ar gyfer y rhaglen beirianneg estynedig, mae Huw nawr yn aros am gyfweliad terfynol i weld a fydd yn cael ei dderbyn ar Brentisiaeth Uwch y Llynges Frenhinol mewn Peirianneg Forol.

Allwn ni ddim aros i ddal i fyny gyda Huw ar ôl y briodas i wybod mwy amdani!