News & Events

Mae’r cyfleoedd yn y sector morol yn enfawr gyda’r Llywodraeth yn cyhoeddi ym mis Mawrth y byddai’n dyblu ei chefnogaeth o £30,000,000 y flwyddyn ar gyfer cadetiaeth SMarT. Mae cwmnïau llongau amlwladol gan gynnwys Carnifal UK, BP, Shell, Maersk a Stena Line hefyd wedi addo creu swyddi hyfforddi ychwanegol.

Nid yw pob cyfle oddi cartref. Mae lleoliad unigryw Sir Benfro yn brolio llawer o gyfleoedd morol, o adeiladu cychod gyda Dale Sailing a Mainstay Marine, gwasanaethau cymorth morol gyda Svitzer (rhan o grŵp Mearsk) a gweithrediadau porthladdoedd gydag Awdurdod Porthladd Aberdaugleddau; heb anghofio digonedd o fusnesau peirianneg morol sydd erbyn hyn yn arallgyfeirio i dwristiaeth forol. Mae’r cyfleoedd hyd yn oed yn fwy i’r rhai sy’n ceisio gweithio ymhellach. Ar y dec neu oddi tano a hyd yn oed weithrediadau porthladd, mae pob un yn cynrychioli potensial enfawr o ran enillion, a theithio ledled y byd.

Cofrestru ar Ddiploma BTEC mewn Peirianneg neu Lefel A yng Ngholeg Sir Benfro yw’r cam cyntaf a gall arwain at lawer o gyfleoedd morol, gan gynnwys: prentisiaethau, prentisiaethau peirianneg cyflymach y Llynges Frenhinol, cadetiaethau’r llynges fasnachol a mynediad i brifysgol neu hyd yn oed Academi Morwrol Warsash – prif ddarparwr addysg a hyfforddiant morwrol y byd.

Mae’r sector morol yn cynnig cyflogau deniadol a’r cyfle i deithio ledled y byd gan ddibynnu ar y llwybr a gymerwch. Os oes gennych ddiddordeb mewn darganfod mwy, byddwn yn cynnal digwyddiad CYRCHFAN: Y MÔR yng Ngholeg Sir Benfro ddydd Llun 18 Mehefin, 4.30yp – 6.30yh lle gallwch gyfarfod â rhai o’r bobl broffesiynol sydd eisoes yn gweithio yn y maes a dod o hyd i’r camau nesaf tuag at yrfa yn y maes cyffrous hwn.