News & Events

Mewn menter gydweithredol gyda’r busnes dylunio llwyddiannus rhyngwladol Melin Tregwynt, cafodd wyth myfyrwyr Lefel 3 Ffasiwn a Thecstilau o Goleg Sir Benfro eu gwahodd i greu ac arddangos dillad yn y felin.

Ymwelodd y myfyrwyr â’r felin gan dreulio’r diwrnod yn tynnu lluniau sawl agwedd o’r adeilad hanesyddol a’r ardal gyfagos. Cawson nhw brîff a gofynnwyd iddyn nhw greu dillad i gydfynd â ffabrigau Melin Tregwynt.

Eglurodd Cath Brooks, Rheolwr Maes Cwricwlwm y Celfyddydau Creadigol, fod yr arddangosfa yn enghraifft eithriadol o broffesiynoldeb ac ansawdd y gwaith a gynhyrchir yng Ngholeg Sir Benfro, a gafodd ganmoliaeth uchel iawn gan ymwelydd: “Roedd y sylwadau yn y llyfr ymwelwyr i gyd yn llawn edmygedd a mwynhad”.

Dywed un sylw gan Sian a Rhys, “Gwaith hyfryd ac ysbrydoledig. Bydden ni’n dwli gweld detholiad ar werth yn Melin Tregwynt”, a dywedodd Dave Smith: “Gwisgoedd gwych a chlyfar iawn; mae’n amlwg bod gan y myfyrwyr dalent a gallan nhw ddisgwyl gyrfaoedd llwyddiannus o’u blaenau”.

Ychwanegodd Cath fod pawb oedd yn bresennol yn hynod o falch o ansawdd gwaith y myfyrwyr, a rhoddwyd cydnabyddiaeth i’r darlithwyr diwyd am arwain a chefnogi’r dysgwyr i gyrraedd eu llawn botensial:

“Roedd yr arddangosfa yn enghraifft wych o dalent ac ymroddiad ein staff i wthio ansawdd profiad y dysgwr ac annog, drwy greu a chreu, uchelgais proffesiynol, a bod y dysgwyr yn cael eu cymryd o ddifrif yn y diwydiant dylunio.”