News & Events

Llongyfarchiadau i Jack Wilson, Ben Fawcett a Jake Merry a gafodd eu cyflwyno gyda’u capiau rhyngwladol gan y chwaraewr Pêl-droed Rhyngwladol Cymru ac Abertawe Connor Roberts.

Mae’r triawd sydd i gyd yn chwarae i Hakin United yn yr adran 1af wedi creu hanes i’r Coleg a Sir Benfro.  Fel Sir, ni fu erioed 3 unigolyn o’r Coleg yn y garfan mewn un tymor.  Ond roedd cyfanswm o 4 chwaraewr o Sir Benfro, gyda Alaric Jones o Ysgol Tasker Milward hefyd yn cymryd rhan.

Daeth y tîm D18 Ysgolion Cymru yn 2il yng nghystadleuaeth flynyddol tarian Centaury, camp sydd heb ei chyflawni ers nifer o flynyddoedd.  Roedd y cystadlu yn cynnwys gornestau yn Iwerddon a’r Alban fel rhan o’r rhaglen.