News & Events

Cynhaliodd Biwro Cyflogaeth Coleg Sir Benfro Ginio Cyflogwyr ar ddydd Gwener 4ydd Mai yn y bwyty a weithredir gan fyfyrwyr y Coleg. Rhoddodd y digwyddiad, a noddwyd gan Dragon LNG, gyfle i lawer o ddysgwyr y Coleg gwrdd â chyflogwyr lleol wyneb yn wyneb, yn cynnwys Dragon LNG, Awdurdod Y Parc Cenedlaethol, Retreats Group a Diverse Cymru.

Gwasanaeth recriwtio i ddysgwyr yw’r Biwro Cyflogaeth sy’n cael ei ariannu’n rhannol gan Lywodraeth Cymru i helpu pobl ifanc i gael gwaith. Mae’r tîm nid yn unig yn hysbysebu swyddi gwag ond hefyd yn helpu dysgwyr y Coleg i ysgrifennu CV, sgiliau cyfweliad, dod o hyd i leoliadau profiad gwaith a chwilio am swydd. Mae’r gwasanaeth yn helpu dysgwyr i ddod o hyd i swyddi rhan-amser i gyd-fynd â’u hastudiaethau ac yn helpu dysgwyr i ddod o hyd i waith llawn-amser unwaith y byddan nhw wedi gorffen eu cyrsiau. Trefnwyd y digwyddiad i godi ymwybyddiaeth o wahanol ddiwydiannau ac amrywiol rolau swyddi maen nhw’n eu cynnig. Rhoddodd y cyfle i ddysgwyr ofyn cwestiynau, cael gwybod mwy am gyflogwyr lleol a chyflwyno’u CVs dros ginio.

Fe wnaeth y dysgwyr Arlwyo baratoi’r cinio ac fe wnaeth un cyflogwr ddweud: ‘Roedd hwn yn syniad gwych, yn mwynhau’r sgyrsiau a bwyd wrth gwrs!  Byddwn i wrth fy modd gyda mwy o gyfleoedd fel hyn!’

Mynychodd bron 50 o ddysgwyr y digwyddiad. Dywedodd un dysgwr: ‘Roedd y cinio’n dda iawn gydag awyrgylch cyfeillgar, hamddenol a oedd yn ei wneud yn hawdd i siarad â chyflogwyr’.  Dywedodd un arall: ‘Mae’r digwyddiad hwn wedi caniatáu i mi ehangu fy syniadau a rhoi syniadau i mi ar beth i wneud nesaf,  fel lleoliad gwaith a syniadau prosiect’.

Dywedodd Karen Wood, Rheolwr Rhanddeiliaid a Chyfathrebu Dragon LNG, ‘Digwyddiad bendigedig i ymgysylltu â myfyrwyr. Rydw i’n edrych ymlaen at yr un nesaf!’

Mae ‘Biwro Cyflogaeth’ Coleg Sir Benfro yn edrych ymlaen at barhau i ddarparu’r cysylltiad hwn rhwng cyflogwyr a dysgwyr. Diolch yn fawr i bawb a fynychodd.