News & Events

Nid oes angen cyflwyno’r artist Theo Crutchley-Mack sydd wedi’i leoli yn Sir Benfro – ar ôl iddo gael ei ddisgrifio fel artist sy’n dod i’r amlwg yn 2014, mae nawr yn paratoi ar gyfer taith anhygoel i Dde Georgia, ynys sy’n gorwedd i’r de-ddwyrain o’r Falklands.

Ar ôl cwblhau cwrs Y Cyfryngau Rhyngweithiol Lefel 3 yng Ngholeg Sir Benfro yn 2012, graddiodd Theo o Brifysgol Falmouth gyda gradd mewn Arlunio yn 2015. A nawr, fel rhan o gynllun artist preswyl sydd newydd ei sefydlu, bydd Theo yn treulio dau fis yn Grytviken ar orsaf morfila segur. Dywedodd Theo, “Mae fy holl ddeunyddiau celf i gyd eisoes wedi cael eu cludo o Ddociau Bryste i’r ynys. Pan fydda i’n cyrraedd ym mis Rhagfyr, bydd hi’n haf a bydd tîm bach o staff gerllaw sy’n gofalu am ymwelwyr, felly fydda i ddim ar fy mhen fy hun yn llwyr”.

Mae paentiadau Theo yn amrywio o ddiwydiant pensaernïol i gorsydd mwdlyd lle mae gwrthgilio yn nodwedd rheolaidd. Mae’n edrych ymlaen at weld y dirwedd ei hun a phrofi’r mwrllwch atmosfferig sy’n amgylchynu’r diwydiant tywyll, gan ddweud, “Dw i wedi anfon cynfasau mawr ar long a dw i’n gobeithio yn y pendraw eu gosod ar yr adeiladedd diwydiannol i gael rhywbeth yn debyg i arddangosfa awyr agored. Dw i’n gobeithio y bydd y tywydd garw’n cael effaith ddiddorol!”

Bydd Theo yn dychwelyd i’r DU ym mis Chwefror 2018 a bydd yn neilltuo’r flwyddyn i greu corff mawr o waith ar gyfer arddangosfa deithiol yn 2019. Dywedodd tiwtor Y Cyfryngau Rhyngweithiol Coleg Sir Benfro, Denys Bassett-Jones, “Fel myfyriwr, fe welon ni fod ganddo ddawn greadigol wych ac ro’n ni wrth ein bodd i’w helpu i wireddu’i uchelgais i fod yn artist mor llwyddiannus. Rydyn ni’n dymuno pob lwc i Theo ar ei daith!”

Ewch i pembrokeshire.ac.uk/courses i ddarganfod ble y gallai eich taith greadigol fynd â chi.

Llun: JUNO mewn cyfryngau cymysg, 91cm x 76cm gan Theo Crutchely-Mack