News & Events

Cynhaliodd Coleg Sir Benfro gynhadledd ar Newid Hinsawdd i ddysgwyr yr wythnos diwethaf, gan groesawu’r siaradwr gwadd arbennig Phil Williams o Plan-It Eco ac Andrew Price o ITV.

Yn cyflwyno i ddysgwyr y Coleg sy’n astudio Cymhwyster Bagloriaeth Cymru, siaradodd Phil am ei anturiaethau yn fforest law’r Amazon, gan ysbrydoli pobl ifanc i ystyried eu heffaith ar yr amgylchedd. Dilynodd Andrew gan rannu ei storïau ar byw yn y gwyllt, gan annog dysgwyr i ofalu am y blaned i ddiogelu ei ddyfodol.

Trefnodd Darlithydd Coleg Sir Benfro, Joy Sandifer y digwyddiad gyda’i chyd-Ddarlithydd Luke Sturgeon er mwyn cyfoethogi’r materion a ddysgir yn y Fagloriaeth, “Mae ein dysgwyr yn profi ystod eang o bynciau, o fentergarwch i wleidyddiaeth a materion cyfoes. Maent yn datblygu ystod o bynciau hanfodol a sgiliau cyflogadwyedd fel cynllunio, arloesi a meddwl beirniadol. Amlygodd y digwyddiad hwn i fyfyrwyr eu rôl fel dinasyddion byd-eang yn y byd heddiw.”

Fe wnaeth y fyfyrwraig Lefel A a Llywodraethwr dros y Myfyrwyr, Leah Gray, fwynhau’r gweithdy ychwanegol a gynhaliwyd gan Andrew ar sut y dechreuodd ei fusnes, Dryad Bushcraft, “Roedd yn wych clywed y stori y tu ôl i fusnes Andrew. Fe wnaeth i ni feddwl am ein sgiliau a’n diddordebau ein hunain a sut y dylen ni fel myfyrwyr feddwl am eu cynnwys yn ein syniadau busnes.”

Dywedodd Jasmine Mear, myfyrwraig Lefel A, “Dw i’n teimlo fy mod i wedi fy ysbrydoli gan y gynhadledd, mae’n hollbwysig bod pobl ifanc yn ystyried eu heffaith ar y byd yn y dyfodol wrth iddo gael ei greu gan ein gweithredoedd heddiw.”

Coleg Sir Benfro oedd y cyntaf yn y sir i gynnig Bagloriaeth Cymru, gan ddarparu ystod eang o sgiliau a phrofiadau i fyfyrwyr, a gynlluniwyd i’w paratoi ar gyfer byd gwaith yn yr unfed ganrif ar hugain.

Llun: Grŵp Lefel A Coleg Sir Benfro, Darlithwyr y Coleg, Joy Sandifer a Luke Sturgeon gyda Phil Williams ac Andrew Price.