News & Events

Cafodd myfyrwyr Celf a Dylunio yng Ngholeg Sir Benfro gipolwg tu ôl i’r llenni ar gynhyrchu theatr pan ddaeth Dirty Protest i’r Coleg am brynhawn llawn o weithdai.

Wedi’i lansio yn 2007, mae Dirty Protest yn gwmni theatr arobryn Cymru yn arwain y gwaith o ddatblygu, hyrwyddo a chynhyrchu gwaith ysgrifennu newydd i’w berfformio.

Ymunodd myfyrwyr Celf a Dylunio’r Coleg â’r Cynhyrchydd Jennifer Lunn, y Rheolwr Cynhyrchu Matthew Davies a’r Bypedwraig, Dylunydd a Gweithiwr Prosiect Allgymorth Cymunedol Di Ford am gyfres o weithdai yn tynnu sylw at y cyfleoedd sydd ar gael o fewn y maes theatr.

Dechreuodd Jennifer y prynhawn drwy gyflwyno’r myfyrwyr i hanfodion bod yn Gynhyrchydd Theatr – o geisiadau am gyllid a chontractau i lungopïo sgriptiau. Amlinellodd Jen yr hyn y gellid ei ddisgwyl gan Gynhyrchydd ar wahanol brosiectau ac esboniodd: “Mae’n fwy creadigol nag o bosib rydych yn meddwl, ond mae yna hefyd lawer o daenlenni!”

Y nesaf oedd Di Ford. Mae ei gwaith hi wedi ymwneud yn bennaf â phypedwaith – gwneud a pherfformio. Fe wnaeth Di roi trosolwg i’r grŵp o rai o’i phrosiectau niferus gan gynnwys gwaith i Dreftadaeth Lloegr, Theatre du Chatelet ym Mharis a Theatr y Torch ac yna eu cyflwyno i rai o’i chreadigaethau. Yn ei brîff diweddaraf mae hi’n gweithio fel pypedwraig arweiniol ar gyfer cynhyrchiad Hansel a Gretel a gyfarwyddwyd gan yr artist o Gymru, Clive Hicks-Jenkins.

Yn olaf, fe wnaeth Matthew Davies, Rheolwr Cynhyrchu ar gyfer Theatr, Digwyddiadau a Gwyliau, siarad drwy ei rôl amrywiol o reoli cyllidebau, ysgrifennu asesiadau risg a gyrru’r fan!

Dywedodd Cath Brooks, Rheolwr Maes Cwricwlwm ar gyfer Celf a Dylunio, “Roedd yr ymweliad hwn yn rhan o raglen gynyddol o ddigwyddiadau rydym wedi bod yn cynllunio er mwyn tynnu sylw at y cyfleoedd niferus ac amrywiol sydd ar gael i bobl ifanc sy’n awyddus i ddilyn gyrfa greadigol.

“Hoffem drosglwyddo ein diolch enfawr i Dirty Protest am roi o’u hamser a gobeithio bod y gweithdai wedi ysbrydoli rhai o’n myfyrwyr i edrych ar y gwahanol ddewisiadau gyrfaol sydd ar gael iddyn nhw.”