News & Events

Llongyfarchiadau i Sam Knight a Jordan Legg ar gyflawni eu Gwobr Aur Dug Caeredin tra’n astudio yn Ysgol Portfield.

Nawr yn astudio ar gwrs Gorwelion yng Ngholeg Sir Benfro, ymunodd Sam a Jordan â phedwar o ddisgyblion eraill o Portfield i fod y disgyblion cyntaf o’r ysgol i ennill y Wobr Aur mewn dros 20 mlynedd.

Er mwyn cyflawni’r Wobr Aur, roedd rhaid i Sam a Jordan gwblhau pedair rhan; gwirfoddoli, sgiliau, corfforol a phreswyl yn ogystal ag ymgymryd â thaith pedair noson, tri diwrnod.

Llongyfarchiadau i Sam a Jordan.