News & Events

Mae Coleg Sir Benfro yn cyflwyno gŵyl ddrama ieuenctid fwyaf y byd gyda pherfformiadau rhagorol gan dair ysgol leol.

Mae Theatr Myrddin yn falch i ddod â dathliad Shakespeare y DU fwyaf y flwyddyn i Hwlffordd. Yng ngŵyl ddrama fwyaf ieuenctid y byd daw myfyrwyr o ysgolion cynradd ac uwchradd ac ysgolion arbennig ynghyd ar y llwyfan ar gyfer rownd derfynol ddathliadol taith chwe mis.

Mae’r elusen addysg ddiwylliannol Shakespeare Schools Foundation (SSF) wedi recriwtio dros 1,000 o ysgolion ar draws y wlad i berfformio fel rhan o’i Ŵyl flynyddol. Bydd hyd at 30,000 o fyfyrwyr yn cael y cyfle i berfformio mewn un o 136 o theatrau proffesiynol ledled y DU gyda 292 o nosweithiau perfformio yn digwydd rhwng mis Hydref a mis Rhagfyr.

Mae myfyrwyr yn cael cyfle i arddangos eu talentau gyda pherfformiadau cryno o ddramâu ysblennydd Shakespeare. Dywed Poppy, un sy’n cymryd rhan yn yr Ŵyl, bod profiad SSF wedi ei helpu i wneud ffrindiau: “Oherwydd Gŵyl Ysgolion Shakespeare, ro’n i’n gallu cysylltu â llawer o bobl a gwneud ffrindiau gyda phobl byddwn i byth yn meddwl y bydden i.”

Dywed yr actor a’r comedïwr Hugh Dennis, noddwr SSF, ei fod wedi’i syfrdanu gan effaith yr Ŵyl: “Mae mwynhad y plant sy’n cymryd rhan yn y sioeau a’r ymdeimlad o hyder maen nhw’n ennill wrth berfformio a gweithio â’r geiriau yn amlwg, a bydd yn sicr o’u helpu nawr ac yn ddiweddarach yn eu bywydau.”

Mae SSF yn targedu myfyrwyr a chymunedau a all elwa fwyaf o ymgysylltu â’r celfyddydau. Mae’r perfformiadau unigryw yn meithrin sgiliau bywyd hanfodol yn y cyfranogwyr ac yn ysbrydoli diddordeb gydol oes mewn diwylliant a’r celfyddydau ar draws y gymuned gyfan.

Dywed Ruth Brock, Prif Weithredwr Shakespeare Schools Foundation: “Rydyn ni’n gwybod bod Shakespeare yn anodd a ddim yn apelio i lawer. Ond rydyn ni hefyd yn gwybod bod gan broses unigryw SSF, sy’n arwain at y cyfle i berfformio ar lwyfannau proffesiynol, y pŵer i newid y canfyddiad hwn ac i newid bywydau.”

Noson berfformio: Nos Fercher 8 Tachwedd 2017 yng Ngholeg Sir Benfro

Tocynnau: £9.50 – oedolion / £ 7 – consesiwn. Ffoniwch Coleg Sir Benfro ar 01437 753100