News & Events

Nid dim ond Brexit sy’n cael effaith negyddol ar y sector bwyd a diod, mae hefyd yn ganfyddiad y diwydiant – i lawer mae’n rhy drewllyd neu’n rhy sticlyd! Fodd bynnag, yr hyn nad yw llawer yn ei gydnabod yw bod gan y sector nifer fawr o lwybrau gyrfa medrus iawn sy’n cynnig boddhad swydd, cynnydd cyflym a chyflogau gwych. I ddangos hyn, fe wnaeth Coleg Sir Benfro, mewn partneriaeth ag Ysgol Dewi Sant, greu menter pedwar diwrnod i roi lle blaenllaw i yrfaoedd cynhyrchu bwyd amrywiol yn ystod Wythnos Gynaliadwy’r ysgol.

Gosodwyd briff datblygu cynnyrch newydd heriol i grŵp o 21 o ddisgyblion Blwyddyn 8 er mwyn creu hufen iâ di-alergenau yn defnyddio cynhwysion cynaliadwy, fel Carob yn hytrach na siocled a llaeth cywarch yn hytrach na llaeth. Cafodd y ryseitiau eu creu gan Leah Ferris, sydd wedi graddio o Brifysgol Metropolitan Caerdydd, a chafodd ei chefnogi gan entrepreneur hufen iâ lleol, Margo Evans o Hufen Iâ Lochmyler, ger Tyddewi.

Datblygodd y grŵp ei enw brand a’i ddelwedd yn ogystal â sicrhau bod y pecynnu a’r labelu yn bodloni deddfwriaeth gyfredol yr UE. Fe wnaeth Rhian Jones a Mark Jones, y ddau yn dechnolegwyr bwyd proffesiynol o Ganolfan Bwyd Cymru, rhoi blasbwyntiau’r tîm ar brawf gyda dadansoddiad synhwyraidd, a oedd yn cynnwys (er mawr hwyl iddyn nhw), hadog drewllyd, a rhoi eu cynnyrch eu hunain drwy banel profi blas. Roedd timau yn cystadlu yn erbyn ei gilydd am y brand gorau, y blas gorau a’r gwaith tîm gorau. Fe wnaeth yr olaf brofi i fod y mwyaf heriol, gan fod y disgyblion o dan gyfyngiadau amser gyda’r amserlen ddwys a’r gwres tanbaid yn achosi nerfau’r timau fynd yn racs gyrbibion!

“Fe wnaeth y timau gyflawni perfformiadau rhagorol. Mae gan YDS lawer i ymfalchïo ynddo. Ar ddechrau’r fenter gofynnon ni faint o ddisgyblion oedd eisiau gweithio mewn bwyd, ychydig o ddwylo – ar y diwedd, roedd dros hanner yr ystafell yn dangos eu dwylo, a oedd yn dweud y cyfan wrtha i,” Rheolwr y Prosiect, Hayley Williams.

Fe wnaeth y fenter, sy’n cael ei chefnogi gan Ardal Fenter Dyfrffordd y Ddau Gleddau, arwain at gyflwyniadau tîm a sesiwn holi ac ateb i banel diwydiant – Hufan Iâ Lochmyler, Capestone Organic, Puffin Produce, Canolfan Fwyd Cymru.

“Fe wnaeth y disgyblion yn anhygoel o dda yn cyflwyno’u gwaith a’u cwestiynau. Mae’n wych eu gweld yn ymgysylltu â gyrfaoedd mewn bwyd ac yn wych i ni gael ei brofi!” Rheolwr Technegol Puffin Produce, Zoe Stapleton.