News & Events

Mae grŵp o fyfyrwyr Lefel A Ffiseg Coleg Sir Benfro wedi cael tystysgrifau ar ôl cyrraedd y brig yn yr Olympiad Ffiseg.

Mae Her Olympiad A2 yn galluogi myfyrwyr dawnus i arddangos eu gwybodaeth am ffiseg trwy sefyll papur arholiad anodd, gan gystadlu yn erbyn myfyrwyr eraill o bob rhan o’r DU.

Llongyfarchiadau i’r myfyrwyr Ffiseg Lefel A, Beth Davis, Oliver McIntosh ac Ethan Webster, pob un ohonynt yn ennill teilyngdod. Byddan nhw’n mynd ymlaen i gymryd rhan mewn rowndiau pellach o’r gystadleuaeth. Cwblhaodd y cyd-myfyrwyr Finley Watson, Morgan Sparey a James Grant yr her hefyd gyda sgoriau uchel.

Roedd Beth Davis wrth ei bodd gyda’r canlyniadau, “Roedd y papur Olympiad yn heriol iawn, mae’n gwneud i chi feddwl am Ffiseg mewn ffordd wahanol, gan gysylltu gwahanol ardaloedd gyda’i gilydd.” Mae darlithydd y Coleg mewn Ffiseg, Helen Coomer yn hynod o falch o gyflawniad y grŵp a dywedodd, “Mae’r myfyrwyr wedi gwneud yn eithriadol o dda! Mae eu canlyniadau’n brawf o’u talent a’u gwybodaeth am y pwnc. Mae pawb yn gwybod bod y papurau Olympiad yn ymestyn y myfyrwyr ffiseg gorau; bydd eu gwobrau’n ychwanegiad gwerthfawr i’w CV a’u ceisiadau i’r brifysgol.”

Cyflwynodd Dirprwy Bennaeth Coleg Sir Benfro, Dr Barry Walters a Phennaeth Lefel A, Ansawdd a Sgiliau, Arwyn Williams y tystysgrifau Olympiad Ffiseg Prydain gan longyfarch aelodau’r grŵp ar eu gwybodaeth o bwnc mor werthfawr ac eang.

Ewch i pembrokeshire.ac.uk/courses i ddarganfod mwy am y gwyddorau a’r cyfleusterau newydd yng Ngholeg Sir Benfro.

Llun: Dirprwy Bennaeth Coleg Sir Benfro, Dr Barry Walters, Pennaeth Lefel A, Ansawdd a Sgiliau, Arwyn Williams a’r Darlithydd, Dr Helen Coomer gyda myfyrwyr Ffiseg Lefel A, Ethan Webster, Beth Davis, Finlay Watson, Oliver McIntosh, Morgan Sparey a James Grant.