News & Events

Fe wnaeth prentisiaid o Ganolfan MITEC Coleg Sir Benfro sicrhau ail a thrydydd safle yn rowndiau cynderfynol SkillWeld De Cymru.

 

Cafodd Jay Blair a Joshua Nash, sydd ar hyn o bryd ar Brentisiaeth Weldio Lefel 3 gyda Rhyal Engineering, eu gosod yn ail a thrydydd, yn y drefn honno, yn rownd gynderfynol SkillWeld De Cymru a gynhelwyd yng Ngholeg Castell-nedd Port Talbot yn ystod mis Mehefin.

Wrth frwydro am le yn rownd derfynol cenedlaethol Skillweld, cafodd cystadleuwyr y dasg o gynhyrchu uniadau gan ddefnyddio prosesau MMA, MAG a TIG i weldio dur meddal, alwminiwm a dur gloyw mewn gwahanol sefyllfaoedd.

Dywedodd y beirniaid ar y diwrnod mai gwreiddyn TIG ar y bibell 4′ oedd y gorau ro’n nhw wedi’i weld drwy gydol y gystadleuaeth ac roedd darnau Josh a Jay o ansawdd uchel iawn.

Dywedodd Jo Bradshaw, darlithydd y Coleg: “Eleni roedd De Cymru yn rhanbarth â sgôr uchel iawn felly rydyn ni’n falch iawn o’r ail a’r trydydd safle. Gweithiodd Josh a Jay yn galed yn ystod y cyfnod cyn y gystadleuaeth a hoffen ni hefyd ddiolch i Rhyal Engineering am eu cefnogaeth barhaus.”

Mae’n rhaid i Jay a Josh aros nawr i weld a ydyn nhw wedi cael digon o bwyntiau i’w rhoi drwodd i rownd derfynol genedlaethol y DU a fydd yn cael ei chynnal yn yr NEC yn Birmingham rhwng 14eg – 19eg Tachwedd 2018.

Ychwanegodd Jo, “Mae’r cystadlaethau sgiliau yn rhoi cyfle gwych i fyfyrwyr arddangos eu sgiliau ymhlith yr hyfforddeion gorau yn y DU. Rydyn ni nawr yn croesi ein bysedd eu bod wedi sgorio digon o bwyntiau i gyrraedd y rownd derfynol genedlaethol.”