News & Events

Llongyfarchiadau i Melissa Fletcher, myfyrwraig Lefel A yng Ngholeg Sir Benfro, am noson lwyddiannus iawn yn Eisteddfod Sir Benfro.

Cafodd Melissa’r drydedd wobr yn y gystadleuaeth unawd allan o sioe gerdd ac am yr unawd alaw werin, ond yn goron ar y cyfan, enillodd y wobr gyntaf yn y gystadleuaeth monolog (Blwyddyn 10 a dan 19).

“Roedd y beirniaid yn llawn canmoliaeth – fe wnaeth eu sylwadau ddod â dagrau i’m llygaid!” meddai Melissa, “Dw i wedi bod yn cystadlu yn yr Eisteddfod ers pan o’n i’n bedair oed felly roedd hi’n wych i dderbyn y gydnabyddiaeth.”

“Roedd yn brofiad anhygoel fydda i byth yn ei anghofio – a dw i mor falch o fod yr enillydd cyntaf i gynrychioli Coleg Sir Benfro ar lefel genedlaethol”.

Mae Melissa nawr yn paratoi ar gyfer cystadlu yn yr Eisteddfod yn Llanelwedd nes ymlaen eleni.  Pob lwc i ti Melissa!