News & Events

Yn ystod mis Mehefin, fe wnaeth myfyrwyr cerddoriaeth boblogaidd o Goleg Sir Benfro gymryd Neuadd y Frenhines yn Arberth drosodd ar gyfer noson lawn o berfformiadau egnïol i ddod â’r flwyddyn academaidd 2017-2018 i ben.

Bu myfyrwyr Diploma Estynedig Technoleg Cerddoriaeth yn gweithio mewn partneriaeth â SPAN Arts i drefnu gig ‘The Future is Now’ a oedd yn cynnwys perfformiadau gan fyfyrwyr cerddoriaeth blwyddyn gyntaf ac ail flwyddyn.

Fe wnaeth SPAN Arts ddarparu’r lleoliad a helpu gyda chyllid, marchnata, y tocynnau, dyletswyddau blaen tŷ, diogelwch, staff bar a chymorth gwirfoddolwyr, tra bod y myfyrwyr yn gyfrifol am gynllunio a chynnal y digwyddiad ar y noson.

Gydag uchelgeisiau mawrion, adeiladodd y myfyrwyr ail lwyfan gan ddefnyddio system sain y Coleg i ganiatáu i ddeg o berfformiadau gael eu cynnal bob yn ail ar y ddau lwyfan. Roedd pob myfyriwr ar y cwrs yn rhan o’r gwaith cynllunio a’r perfformiadau gyda setiau gan Joe Lockwood, Tied & Wasted, Leah Roze, Glue, Pink Velvet, Defuser, Finch’s Midnight Neighbours, Exiles, Fire in the Youth (gwesteion o Theatr Genedlaethol Cymru) a BDuckz .

Roedd y digwyddiad yn llwyddiant ysgubol gyda 185 o bobl yn dod drwy’r drws, gan gynhyrchu elw bach i’r adran gerdd.

Dywedodd Kathryn Lambert, Rheolwr SPAN Arts: “Ro’n ni wrth ein boddau gyda’r digwyddiad … roedd hi’n noson i’w chofio! Roedd awyrgylch hyfryd ac egni ffantastig yn y gig. Ro’n ni hefyd wrth ein boddau gyda’r ddau lwyfan a chawson ni gerddoriaeth fyw, didor am dair i bedair awr!

Ychwanegodd Kathryn: “Roedd ansawdd y perfformiadau wedi gwneud argraff fawr arnon ni ac, wrth gwrs, presenoldeb y myfyrwyr ar y llwyfannau! Da iawn chi!”

Roedd yn ddigwyddiad gwych i gloi’r flwyddyn, yn her fawr ac yn brofiad gwerth chweil – yn sioe wych o waith caled a thalent y myfyrwyr cerddoriaeth yng Ngholeg Sir Benfro.