News & Events

Croesawodd Coleg Sir Benfro Glwb ‘Inner Wheel’ Aberdaugleddau yn ddiweddar ar gyfer diwrnod o bampro haeddiannol iawn.

Gan gymryd seibiant teilwng o’u gweithgareddau codi arian elusennol arferol, cysylltodd y menywod â Salon a Bwyty Eat@6 Sir Benfro i drefnu prynhawn o fwynhad, a thretio eu hunain i driniaethau therapiwtig a chinio dau gwrs blasus.

Bwciodd Linda Brown o Glwb ‘Inner Wheel’ Aberdaugleddau yr apwyntiad i sbwylio rhai o’r aelodau, “Mae pawb yn gweithio mor galed i godi arian ar gyfer achosion teilwng, ro’n i’n meddwl ei bod hi’n hen bryd ein bod ni’n gwneud rhywbeth bach i ni ein hunain. Roedd prisiau rhesymol y Coleg yn golygu nad oedd ein sesiwn pampro’n rhy ddrud chwaith!”

Ar ôl cael triniaeth tylino Swedaidd y corff i gyd neu ddylino Aromatherapi’r cefn, ynghyd â thriniaeth Adweitheg, fe wnaeth y menywod fynd i Fwyty’r Coleg i fwynhau rhywfaint o gynhaliaeth i orffen eu diwrnod.

Cafodd y triniaethau moethus eu darparu gan fyfyrwyr Therapi Cyflenwol Lefel 3 Coleg Sir Benfro sy’n darparu triniaethau i’r cyhoedd yn rheolaidd pan fydd y Salon yn agor ei ddrysau ar ddydd Mawrth a dydd Iau yn ystod y tymor. Darparwyd y cinio gan fyfyrwyr Lefel 3 Arlwyo a Lletygarwch a myfyrwyr Lefel 3 Goruchwylio ac Arwain y Coleg sy’n helpu i redeg y Bwyty fel rhan o’u cwrs.

Dywedodd y Pennaeth Iechyd, Gofal a Menter Fasnachol Wendy Weber, “Mae ein myfyrwyr yn elwa o weithio gydag aelodau’r cyhoedd wrth iddyn nhw ddatblygu eu sgiliau yn barod ar gyfer byd gwaith. Ro’n ni wrth ein bodd yn croesawu’r clwb ‘Inner Wheel’ am ddiwrnod o bampro ar ôl yr holl waith caled maen nhw’n ei wneud i godi arian ar gyfer elusennau.”

Yn ddiweddar, neidiodd dau aelod o’r Clwb 12,000 o droedfeddi o awyren i godi arian ar gyfer yr elusen Amelie’s Rainbow. Mae gweithgareddau eraill yn cynnwys teithiau cerdded noddedig, cinio elusennau, cyngherddau a gwerthiannau cist car i godi arian ar gyfer achosion teilwng.

Os hoffech gael eich pampro, cysylltwch â Salon Coleg Sir Benfro i fwcio apwyntiad trin gwallt, harddwch neu driniaeth therapi cyflenwol: 01437 753164. Cysylltwch â Siop Goffi a Bwyty’r Coleg i archebu bwrdd ar gyfer cinio: 01437 753165. Ewch i salon.pembrokeshire.ac.uk a bwyty.pembrokeshire.ac.uk

Llun: Clwb Inner Wheel Aberdaugleddau yn mwynhau cinio ym Mwyty Eat@6 Coleg Sir Benfro, Lynda Brown, Vicky Brown, Ann Gordon Clarke, Johanna Hamer, Jess Davies, Joan Best, Jean Cooke, June Gough, Marian Harries a Brenda Peake.