News & Events

Sicrhaodd y fyfyrwraig Therapïau Cyflenwol Jodie Warlow y wobr 1af ar gyfer Lefel 3 Tylino Iau yng nghystadleuaeth flynyddol Salon Cymru yng Nghaerdydd yn gynharach y mis hwn.

Teithiodd dros 500 o selogion trin gwallt a harddwch o ysgolion, colegau a darparwyr hyfforddiant ledled Cymru i Gaerdydd i arddangos eu talent.

Dyma’r tro cyntaf i Jodie gystadlu yn Salon Cymru, a chafodd ei synnu pan wnaed y cyhoeddiad, “Do’n i ddim yn disgwyl ennill o gwbl, felly pan gyhoeddon nhw fy enw i, ges i sioc anferth – do’n i ddim yn gallu credu’r peth!

“Roedd yn brofiad anhygoel, a baswn i’n bendant yn ystyried cymryd rhan yn y gystadleuaeth y flwyddyn nesaf.”

Mae’r darlithydd Cath Chapman yn hynod o falch o’i chyflawniad ac mae’n falch ei bod hi’n gallu defnyddio’i thalent i gynrychioli’r Coleg: “Mae’n gyfle eithriadol i Jodie o ran hyrwyddo’i gyrfa, a dw i mor falch bod ei gwaith caled wedi cael ei gydnabod ar lefel genedlaethol”.

Mae’r enillwyr blaenorol wedi mynd ymlaen i gystadlu mewn digwyddiadau rhyngwladol ac maen nhw wedi ymddangos ar ‘This Morning’ ITV.