News & Events

Bydd Steven Brenchley, prentis ail flwyddyn mewn gosod brics yng Ngholeg Sir Benfro, yn teithio i Bosnia ym mis Mehefin am 10 diwrnod i helpu i adeiladu gorsaf dân yn Tometino Polje, Gorllewin Serbia.

Trefnwyd y prosiect gan Sgiliau Adeiladu Cyfle, rhaglen brentisiaeth arobryn sy’n darparu hyfforddiant a gweithwyr crefftus ar gyfer y diwydiant adeiladu yn Ne a Gorllewin Cymru.

Mae hefyd ar y cyd â Gwasanaeth Tân ac Achub Dyfed, grwpiau hyfforddiant adeiladu lleol (DTG, CCTAL a SBCSG) ac elusen Tân Sir Gaerfyrddin, ‘Blazing to Serbia’.

Mae Steven yn un o bedwar prentis a ddewiswyd ar draws De a Gorllewin Cymru i gymryd rhan yn y lleoliad wedi’i dalu, ac mae’n gyffrous iawn am y cyfle: “Mae’n werth chweil i weithio ar brosiect fel hwn, a bydd yn brofiad gwych i ychwanegu at fy CV”.

“Bydd yn ysgytwad diwylliannol, a bydd yn ddiddorol gweld sut yr ydym i gyd yn cydweithio ac yn goresgyn rhwystrau cyfathrebu mewn amgylchedd hollol newydd”.

Gyda phoblogaeth o lai na 400 o bobl, mae’r pentref gwledig wedi’i leoli mwy na 8 awr i ffwrdd o’r gofalwr tân agosaf. Mae Paul Falzon, cydlynydd Cyfle ar gyfer Sir Benfro a Cheredigion, yn esbonio bod gwres llethol y wlad yn aml yn arwain at danau coedwig peryglus, felly bydd y prosiect yn “rhoi cyfle i’r trigolion ei reoli”.

“Bydd y prosiect yn gromlin ddysgu ar gyfer pob prentis sy’n cymryd rhan, gan eu galluogi i feithrin eu hyder a’u sgiliau arwain a gweithio mewn tîm”.