News & Events

Cafodd tîm Byddar Cymru eu coroni yn dwbl-bencampwyr y byd ar ôl ennill teitl ‘Rygbi Byddar y Byd’ am yr eildro. Yn eu twrnamaint mawr cyntaf ers 2002, enillodd tîm Byddar Cymru yn erbyn tîm Byddar Lloegr 21-15 yn y rownd derfynol yn Sydney, Awstralia.  

Mae Ryan Foot sy’n 18 oed o Abergwaun, yn astudio Peirianneg Forol yng Ngholeg Sir Benfro, a fe yw’r chwaraewr ieuengaf yn nhîm Cymru. Cafodd ei lethu ag emosiwn pan hawliodd ei dîm y fuddugoliaeth.

Mae cyflawniadau’r chwaraewyr, y staff a’r tîm yn atgofion y bydd Ryan yn eu coleddu weddill ei fywydd, “Does dim geiriau all ddisgrifio sut deimlad oedd hi pan enillon ni – roedd yn foment anhygoel ac emosiynol i’r tîm cyfan”.

Yn ôl Ryan, mae’r twrnament yn brawf nad oes rhaid i anableddau eich diffinio chi, ac er gwaetha’r heriau, mae gan unrhyw un y potensial i gyflawni eu breuddwydion, “Dydy cael nam ar fy nghlyw ddim wedi fy atal rhag gwneud yr hyn dwi’n ei garu – Dwi’n gwybod y galla i gyflawni unrhyw nod rydw i’n gosod i fy hun”.

Mae Ryan yn hynod o falch i gynrychioli’r Coleg a Sir Benfro ar raddfa ryngwladol, ac mae wedi derbyn llawer iawn o gefnogaeth gan bawb ar draws y sir.

Mae’n gobeithio y bydd eu buddugoliaeth yn parhau gyda’r ymdrechion i godi ymwybyddiaeth o rygbi byddar ledled y byd.