News & Events

Mae myfyriwr Coleg Sir Benfro, Aiden Llewellyn wedi dod yn drydydd ym mhencampwriaeth Autograss Prydain ar ôl cystadlu mewn pedair rhagras cymhwyso a gynhelwyd ledled y DU.
Llwyddodd y myfyriwr Lefel 3 mewn Adeiladu ac Amgylchedd Adeiledig yn erbyn 42 o gystadleuwyr yn y tabl Arbennig Iau i sicrhau trydydd lle a dywedodd, “Dw i wedi bod yn rasio ers blynyddoedd, ond dyma’r tro cyntaf i fi gael fy ngosod yn y tri uchaf. Des i’n drydydd yn y gystadleuaeth yn gyffredinol ac yn y ras derfynol felly dw i’n falch iawn!”
Mae Aiden wedi bod yn bygi-rasio ers iddo fod yn fachgen ifanc, yn helpu ei dad a’i dadcu i gynllunio ac adeiladu’r bygis rasio yn WL Racefab yn Johnston. Roedd Aiden yn falch o gael ei dad yn ei helpu gyda’r cynllunio terfynol ar gyfer ei fygi, “Roedd hi’n wych i gael dad wrth law achos ei fod yn un o dim ond pump adeiladwr bygis yn y DU.”
Aeth Aiden drwy’r rhagrasys cymhwyso’n llwyddiannus, yn teithio i Iwerddon, Lloegr a De Cymru cyn cystadlu yn y rownd derfynol yn y Yorkshire Dales ym mis Medi.
Llun: Myfyriwr Lefel 3 Adeiladu ac Amgylchedd Adeiledig Coleg Sir Benfro, Aiden Llewellyn yn ei fygi rasio. Llun gan ab-snapshots.co.uk