News & Events

Fe wnaeth dau fyfyriwr ar y cwrs Pontio yng Ngholeg Sir Benfro gymryd rhan yn rownd derfynol cystadleuaeth Sgiliau Cymru mewn Garddwriaeth yn ddiweddar.

Ar y 26ain Mehefin yng Ngholeg Sir Benfro, fe wnaeth Ephiny Matchwick ac Adam Noke roi eu sgiliau ar brawf yn y gystadleuaeth Sgiliau Cynhwysol mewn Garddwriaeth.

Fel rhan o’r gystadleuaeth roedd yn ofynnol i Ephiny ac Adam baratoi cynhwysydd o blanhigion tymhorol. Cynlluniwyd y gystadleuaeth i brofi gwybodaeth a sgiliau cystadleuwyr yn y meysydd canlynol: iechyd a diogelwch, garddwriaeth, dylunio gerddi, creadigrwydd, gwybodaeth am blanhigion a sgiliau plannu.

Roedd gan Ephiny ac Adam un awr yn unig i baratoi a chyflwyno eu ‘cynhwysydd o blanhigion y Gwanwyn’ gan ddefnyddio planhigion o ddetholiad penodol. Dechreuodd y myfyrwyr drwy greu cynllun cyn llenwi eu potiau gyda chompost a threfnu eu planhigion.

Roger Mathias o sefydliad Burns oedd beirniad y dydd a chafodd y penderfyniad anodd o ddewis yr enillydd. Ar ôl llawer o ystyriaeth aeth y wobr aur i Ephiny gyda’r arian yn mynd i Adam.

Dywedodd y Tiwtor Cwrs Pontio, Michelle Henderson, “Gwnaeth y ddau fyfyriwr yn eithriadol o dda dan bwysau ac i gyfyngiad amser llym. Rydyn ni’n falch iawn gyda’r gwaith gwnaethon nhw gynhyrchu a hoffen ni ddiolch yn fawr iawn i Roger am roi o’i amser i ddod draw i feirniadu’r gystadleuaeth.”