News & Events

Gyda myfyrwyr y Coleg yn wythnosau olaf eu cwrs, mae Leah Prewitt a Vicky Taylor wrthi’n rhoi’r cyffyrddiadau olaf ar eu gwaith BA Dylunio terfynol, a fydd yn cael ei arddangos yn Atrium Coleg Sir Benfro o Fai 16eg.

Gofynnwyd i’r myfyrwyr Dylunio ddefnyddio’r sgiliau wnaethon nhw eu datblygu yn ystod eu chwe blynedd o addysg yng Ngholeg Sir Benfro, i greu thema unigryw ar gyfer eu prosiect terfynol.

Mae Vicky yn angerddol am godi ymwybyddiaeth o faterion iechyd meddwl ac mae wedi integreiddio hyn yn ei dillad. Mae ei darnau wedi’u hysbrydoli gan gynlluniau traddodiadol Siapan, sy’n cydnabod harddwch mewn pethau sydd wedi torri.

Mae Leah yn cymryd agwedd gwahanol, gan astudio’r tueddiadau diweddaraf a chynlluniau modern. Mae hi wedi creu cyfres o ddodrefn cartref wedi’u hysbrydoli gan batrymau ymlusgol organig.

“Fe fyddem yn annog pawb i ymweld â’r arddangosfa”, maen nhw’n esbonio, “dyma’n gwaith terfynol, ac mae’n crynhoi’n berffaith yr holl sgiliau rydyn ni wedi datblygu yn ystod ein hamser yng Ngholeg Sir Benfro”.

Mae’r ddwy’n ddiolchgar iawn i’w darlithwyr am eu holl gefnogaeth dros y chwe blynedd diwethaf, ac maen nhw’n edrych ymlaen at y bennod gyffrous nesaf yn eu bywydau.

Bydd yr arddangosfa yn agor ar gyfer gwyliadau preifat o Fai 16eg, ac i’r cyhoedd o’r 17eg hyd at y 31ain.