News & Events

Bydd myfyrwyr ail flwyddyn talentog ar gwrs Technoleg Cerddoriaeth Coleg Sir Benfro yn rhyddhau ‘Madness in the Merlin Theatre’ Nos Wener, 24 Tachwedd yn eu perfformiad byw cyntaf y flwyddyn.

Bydd Tied & Wasted, GLUE, De-fuser a Kingskin yn perfformio cymysgedd eclectig ac egnïol o gerddoriaeth sy’n addo i fod yn noson anhygoel. Gydag uchelgeisiau mawr a synau hyd yn oed yn fwy, dyma grŵp o gerddorion go iawn sy’n golygu busnes.

Disgrifiodd prif leisydd Tied & Wasted, Brodie Morgans, eu sain: “Rydyn ni’n gymysgedd blasus o diwns roc rap gyda chyffyrddiad o hip hop. Os ydych chi’n hoffi Rage Against the Machine, Red Hot Chilli Peppers a Beastie Boys, yna byddwch chi am glywed ein cerddoriaeth newydd na fyddwch chi’n ei gael yn unman arall yn Sir Benfro.”

Os nad dyna yw eich peth, mae GLUE yn fand indi arall sy’n creu tiwns a fydd yn aros yn eich pen tra bod De-fuser yn fand roc pop egnïol sy’n cymysgu metel trwm, pop synth a baledi acwstig sy’n creu cymysgfa unigryw o leisiau melodaidd ysgafn, llinellau gitâr melodig a rhan rythmig gref.

Ac i orffen y cyfan, mae Kingskin yn ‘fand roc amgen, newydd ffres wedi ei adeiladu o glecars clasurol’.

Dawnsiwch, moshiwch, neidiwch, scanciwch, ‘steddwch a chymrwch anadl, ond peidiwch da chi â cholli allan. Am gipolwg ymlaen llaw, edrychwch ar ein tudalen digwyddiadau ar Facebook: madnessinthemerlin.

Dim ond £3 yr un yw’r tocynnau ar gyfer y gig neu ddau am £5 ac maen nhw ar gael o Dderbynfa’r Coleg neu drwy ffonio 01437 753000.