News & Events

Cynhaliodd Coleg Sir Benfro ffair swyddi yn ddiweddar i helpu myfyrwyr i ddarganfod gwaith rhan-amser a thymhorol. Wedi’i drefnu gan Fiwro Cyflogaeth y Coleg, daeth cyflogwyr lleol i hysbysebu eu swyddi gwag.

Mae’r Biwro Cyflogaeth yn wasanaeth recriwtio myfyrwyr sy’n cael ei ariannu’n rhannol gan Lywodraeth Cymru i helpu pobl ifanc i ddod o hyd i waith. Mae’r tîm nid yn unig yn hysbysebu swyddi gwag ond hefyd yn helpu myfyrwyr y Coleg gyda CV, sgiliau cyfweld, dod o hyd i leoliadau profiad gwaith a chwilio am swydd.

Rhoddodd y ffair swyddi gyfle i fyfyrwyr y Coleg gael mynediad i gyngor cyflogwyr a gyrfaoedd ar eu hegwyl ginio. Daeth busnesau lleol yn cynnwys Brains, Bluestone, B & M, Tesco, Debenhams, Awdurdod y Parc Cenedlaethol, Allt Yr Afon (Gwesty Wolfscastle , Tŵr Y Felin, Preseli Venture, Y Fyddin Wrth Gefn a PAVS i hysbysebu eu swyddi gwag ac roedd myfyrwyr hefyd yn gallu cael cyngor arbenigol gan Gyrfa Cymru.

Dywedodd Janet Davies, Rheolwr Cyflogadwyedd a Gwasanaethau Cymunedol Coleg Sir Benfro, “Gall hyd yn oed ein myfyrwyr llawn amser ennill profiad amhrisiadwy gyda dim ond ychydig oriau gwaith yr wythnos. Gall y sgiliau a’r annibyniaeth gall gwaith rhan-amser ei roi i bobl ifanc roi hwb i’w hyder a datblygu eu sgiliau. Rydym yn falch bod cymaint o gyflogwyr lleol wedi gallu dod i’n ffair swyddi.”

Roedd yr Ymgynghorydd Biwro Cyflogaeth, Jen Dyer, yn hapus iawn â’r digwyddiad, gan ddweud, “Mae gennym fyfyrwyr gwych a dydyn nhw ddim yn sylweddoli pa mor gyflogadwy ydyn nhw! Roedd cyfarfod â chyflogwyr wyneb yn wyneb yn ein ffair swyddi yn gwneud y broses gyfan yn llai bygythiol iddyn nhw”.

Cysylltwch â’r Biwro Cyflogaeth yng Ngholeg Sir Benfro ar 01437 753463 os oes gennych ddiddordeb mewn defnyddio’r gwasanaeth recriwtio am ddim.

Llun: Rheolwr Cyflogadwyedd a Gwasanaethau Cymunedol Coleg Sir Benfro, Janet Davies a Rheolwr Cyflogadwyedd a Chyfleoedd, Danielle Bond gyda’r tîm Biwro Cyflogaeth: Dannieala Griffiths, Judith Evans, Heather Fitzgerald, Jen Dyer, Sandra Hearn, Tom Roberts a Susie Watts.