News & Events

Mae Prentisiaid Peirianneg Coleg Sir Benfro wedi profi bod ganddyn nhw’r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer eu gyrfa ddewisol ar ôl ennill y categori Potensial Busnes yn Ffair Y Bang Mawr ddiweddar.

Yr wythnos ddiwethaf, daeth Cynllun Addysg Peirianneg Cymru (EESW) â Ffair Y Bang Mawr – un o’r digwyddiadau mwyaf yn STEM – i Barc Y Scarlets, Llanelli. Yn ddigwyddiad sefydledig yng nghalendr ysgolion a cholegau, cymerodd dros wyth deg o dimau ar draws de Cymru ran yn y gystadleuaeth, yn arddangos eu datrysiadau i ystod eang o heriau peirianneg.

Gyda dau dîm o Brentisiaid Peirianneg Ynni Valero yn cystadlu o Goleg Sir Benfro, fe wnaeth Tîm 1 gynllunio a chynhyrchu rhwystr diogelwch niwmatig ac fe wnaeth Tîm 2 gynllunio a chynhyrchu synhwyrydd hydrocarbon. Cafodd y ddau dîm eu henwebu ar gyfer sawl categori gan gynnwys Cymwysiadau Iechyd a Diogelwch a Photensial Busnes.

Yn dilyn craffu dwys gan y beirniaid, cyhoeddwyd Tîm 2 yn enillwyr y categori Potensial Busnes. Ro’n nhw’n un o dri thîm a ddewiswyd i fynd ymlaen i gystadlu yng nghystadleuaeth Peirianwyr Ifanc y DU a gynhelir yn yr NEC, Birmingham ym mis Mawrth 2019.

Dywedodd Rheolwr Cwricwlwm Peirianneg, Malcom York: “Rydyn ni’n falch iawn o’r ddau dîm o brentisiaid. Maen nhw wedi rhoi llawer o ymdrech i mewn i’w prosiectau a dyma’r tro cyntaf i dîm gael ei ddewis i fynd ymlaen i gystadleuaeth Peirianwyr Ifanc y DU. Hoffen ni ddiolch hefyd i staff Valero a’r Coleg a gefnogodd y prentisiaid gan roi cyngor amhrisiadwy iddyn nhw ar eu prosiectau.”

Roedd y Prentis Peirianneg Ynni blwyddyn un, Ieuan Davies yn rhan o’r tîm buddugol a dywedodd: “Mae cymryd rhan yn y prosiect hwn wedi bod yn brofiad cadarnhaol iawn. Fel tîm, fe wnaethon ni ddysgu llawer o sgiliau newydd a’u cymwysiadau byd real. Rydyn ni’n edrych ymlaen at gystadlu eto fis Mawrth nesaf.”

Bwriad y digwyddiad blynyddol EESW yw cysylltu myfyrwyr sydd o dan 20 oed gyda chwmnïau peirianneg lleol, i roi llwyfan iddyn nhw arddangos eu sgiliau datrys problemau ynghyd â blas o’r byd go iawn trwy gyfrwng briffiau byw.