News & Events

Yn ddiweddar, cymerodd myfyrwyr Lefel A o Goleg Sir Benfro ran mewn diwrnod blasu gwyddoniaeth parafeddygol, diolch i brosiect Ymestyn yn Ehangach.

Ymunodd darpar barafeddygon o Goleg Sir Benfro â myfyrwyr o ysgolion a cholegau ar draws de-orllewin Cymru mewn diwrnod blasu gwyddoniaeth parafeddygol a gynhelwyd yn ystafell gwyddoniaeth barafeddygol Prifysgol Abertawe.

Dan arweiniad tîm parafeddygol y brifysgol, cafodd myfyrwyr gyflwyniad yn gyntaf gan Wasanaeth Ambiwlans Cymru a’r Tîm Ymateb mewn Ardaloedd Peryglus cyn cymryd rhan mewn nifer o weithdai ymarferol.

Gyda thechnoleg o’r radd flaenaf ar flaenau eu bysedd, cymerodd y myfyrwyr ran mewn gweithdai ymarferol mewn cynnal bywyd sylfaenol, rheoli’r llwybr anadlu a thrawma/llonyddu’r asgwrn cefn. Roedd yr arddangosiadau gan y Tîm Ymateb mewn Ardaloedd Peryglus a’r Gwasanaeth Ambiwlans yn amlygu’r sgiliau, yr amynedd a’r meddwl clir sydd eu hangen i ymateb i sefyllfaoedd brys. Yna symudodd myfyrwyr i fyd rhithwir lle’r oedd astudio anatomi a ffisioleg yn mynd ar ddimensiwn newydd.

Aeth Kate Bassett-Jones, darlithydd Lefel A Bioleg yng Ngholeg Sir Benfro gyda’r myfyrwyr a dywedodd: “I fyfyrwyr sy’n ystyried dilyn gyrfa fel parafeddyg mae’r gweithdai blasu hyn yn gyfle unigryw i weld drostynt eu hunain y cyfleusterau sydd ar gael ym Mhrifysgol Abertawe. Roedd y gweithdai’n caniatáu iddynt gymryd rhan go iawn a rhoi cipolwg ar sut y gallai gyrfa fel parafeddyg fod.

“Mae diwrnodau blasu fel hyn yn amhrisiadwy o ran rhoi cipolwg i fyfyrwyr ar yrfaoedd yn y dyfodol ac rydym yn ddiolchgar i Ymestyn yn Ehangach am eu trefnu.”