News & Events

Yn ddiweddar, cafodd myfyrwyr ar y cwrs Pontio 2 yng Ngholeg Sir Benfro gyfle i ymuno â Chanolfan Darwin am brynhawn o drochi yn y pyllau.

Treuliodd myfyrwyr Pontio 2 brynhawn yng ngerddi Hilton Court yn archwilio peth o’r bywyd gwyllt sy’n byw yn ein pyllau. O dan lygad barcud Marten Lewis o Ganolfan Darwin, dysgodd y myfyrwyr sut i adnabod y creaduriaid yn ogystal â dysgu am yr amodau amgylcheddol sy’n effeithio ar eu goroesiad.

Craig Deakin oedd un o’r myfyrwyr i fynd ar y trip a dwedodd: “Roedd chwilota yn y pyllau yn weithgaredd diddorol. Des i o hyd i lyffant bach yn cerdded ac fe wnaethon ni ei roi mewn ychydig o ddŵr i’w gadw’n ddiogel”. Ychwanegodd Britney Borkowski, “Roedd yn ddiddorol ac roedd yn well na ro’n i’n disgwyl. Gweles i rai creaduriaid do’n i ddim wedi gweld o’r blaen.”

Roedd cynnal y gweithgaredd ar ddiwrnod mor hyfryd yn ei gwneud hi’n haws i’r myfyrwyr gymryd rhan go iawn a gweld yn ddwfn i mewn i’r pyllau. Nid oedd llawer o’r myfyrwyr wedi chwilota mewn pyllau o’r blaen a chawson nhw eu synnu gan faint o fywyd gwyllt sydd i’w gael yn y pyllau yr adeg hon o’r flwyddyn. Y gobaith yw y bydd y trip nid yn unig yn cynyddu ymwybyddiaeth y myfyrwyr o’r amrywiaeth o fywyd gwyllt sydd o’n cwmpas, ond hefyd yr angen i ofalu am ein hamgylcheddau naturiol.

Yn dilyn y daith, dywedodd Marten Lewis: “Hoffwn i ddiolch i Hilton Court am ddefnyddio’r pyllau hardd yn rhad ac am ddim, ac i Dragon LNG am gefnogi’n rhaglen Addysg Profiad Darwin yn barhaus. Roedd hi’n bleser gweithio gyda myfyrwyr Pontio 2, ro’n nhw’n llawn diddordeb a hwyl”.