News & Events

Mae myfyrwyr cadwraeth amgylcheddol a Chefn Gwlad Coleg Sir Benfro wedi bod yn rhoi theori ar waith gan adeiladu llwybr estyll i gysylltu dwy ardal werdd o Hwlffordd.

Cafodd un ar ddeg o fyfyrwyr cadwraeth amgylcheddol a Chefn Gwlad wobr ddinesig arbennig yn ddiweddar am eu gwaith caled wrth adeiladu llwybr bordiau ar hyd ymyl ogleddol y Saltings, i’w gysylltu â llwybr troed o dan ffordd osgoi’r dref sy’n arwain at Adfeilion blaenorol.

Cyflwynwyd gwobr maer Hwlffordd 2018 i’r myfyrwyr gan y Cynghorydd Sue Murray o Gyngor Tref Tref Hwlffordd ynghyd â’r Cyng Jon Collier, a arweiniodd y cynlluniau, a chynrychiolwyr o South Hook LNG a ddarparodd grant o £5,000 i gael cychwyn y prosiect.

Darlithydd ar y cwrs, dywedodd Mark Brace: “Mae’n wych gweld y myfyrwyr yn cael cydnabyddiaeth am eu holl waith caled a oedd yn golygu plannu mwy na 300 o goed yn ogystal â chamau a llwybrau. Cwrs ymarferol yw hwn felly mae bob amser yn wych i fyfyrwyr weithio ar brosiect fel hwn. ”

Llun trwy garedigrwydd ffotograffiaeth Sir Benfro.