News & Events

Dangosodd myfyrwyr Trin Gwallt, Harddwch a Therapi Cyflenwol Coleg Sir Benfro eu sgiliau yn eu cystadleuaeth fewnol, gan brofi eu galluoedd ar briffiau a therfynnau amser go iawn.

Fe wnaeth arbenigwyr o’r diwydiant Trin Gwallt a Harddwch feirniadu’r gystadleuaeth wnaeth bara drwy’r dydd, ar draws saith categori gwahanol y bu gofyn i fyfyrwyr ddefnyddio’u galluoedd technegol, eu sgiliau amser a’u creadigrwydd. Beirniaid y gystadleuaeth oedd Sharon Whitehouse o Utopia Arberth, Scott Thomas o Milkshake, Kim Knight o New Beauty, Hwlffordd, Cath Archer, Maria Nicholas ynghyd â Mark Hancock o Gilmor Hair, Casnewydd a fu mor hael â rhoi gwobrau i’r enillwyr hefyd.

O 9 y bore, dechreuodd dros 50 o fyfyrwyr Lefel 1, 2 a 3 Trin Gwallt a myfyrwyr Lefel 2 a 3 Therapi Harddwch baratoi eu cleientiaid i gystadlu am y Sychu a Chwythu, Lliw Gwallt Milkshake, Colur Harddwch – ‘Amlinellu fel Kardashian’, Gwallt a Cholur Priodas, Tylino a Thriniaeth yr Wyneb, Steilio Creaduriaid Chwedlonol a Steilio Gwallt a Cholur y 1950au gorau i Fenywod.

Drwy gydol y dydd, fe wnaeth y beirniaid arsylwi pob categori, gan sgorio gwaith pob myfyriwr yn erbyn meini prawf anhyblyg. Dywedodd Darlithydd y Coleg, Sharon Philpin, “Mae ein myfyrwyr wedi ymestyn eu hunain i fodloni gofynion y briff. Rydyn ni i gyd mor falch o’r sgiliau sydd ganddyn nhw, roedd yn gyfle gwych iddyn nhw ddangos nhw! Diolch i’r modelau wnaeth wirfoddoli a’r beirniaid am dreulio’r diwrnod gyda ni ac am eu hadborth gwerthfawr”.

Da iawn i bawb a gymerodd ran, yn enwedig y rheini a sicrhaodd wobrau 1af, 2il a 3ydd a dderbyniodd dlws a chynhyrchion gwallt a cholur a roddwyd gan Gilmor Hair, Eve Taylor, cynhyrchion Ellison, Beauty Express, College Kits Direct ac NSI Nails:

  • Sychu a Chwythu i Fenywod – 1af Lauren Davies, 2il Connor Jones, 3ydd Daisy Griffiths • Lliw Gwallt Milkshake – 1af Alice MacGovern, 2il Sequoia Smith, 3ydd Phoebe Thomas • Colur Harddwch, ‘Amlinellu fel Kardashian’ – 1af Shannon Gwyther, 2il Isobelle Evans, 3ydd Abigail Wilson • Gwallt a Cholur Priodas – 1af Caitlyn Hughes a Sophie Aldred, 2il Connor Jones a Gemma Whalley, 3ydd Liane Hopwood • Tylino a Thriniaeth yr Wyneb – 1af Kelsey Rees, 2il Amber Thomas, 3ydd Sophie Reynolds • Steilio Creaduriaid Chwedlonol – 1af Alisha Wardhall, 2il Nadia Monkhouse, 3ydd Bryony Carr • Steilio Gwallt a Cholur y 1950au – 1af Rhiannon Armstrong, 2il Sophie Aldred, 3ydd Shannon Van-decapplle • Categori Steil Rhydd ar gyfer myfyrwyr Cynnydd – 1af, Ashleigh Wheelerhouse, 2il Lois Hawks, 3ydd Katie Bowen

Mae salonau masnachol Coleg Sir Benfro ar agor i’r cyhoedd ac yn cynnig ystod eang o wasanaethau trin gwallt, harddwch a therapïau cyflenwol o ansawdd uchel am brisiau rhagorol. Gellir gwneud trefniadau arbennig ar gyfer archebion grŵp, partïon plu ac ar gyfer digwyddiadau ‘pampro’ a gynhelir trwy gydol y flwyddyn. Ewch i salon.pembrokeshire.ac.uk neu ffoniwch 01473 753164 am fanylion.