Recriwtio Pennaeth

Recriwtio Pennaeth

Mae Coleg Sir Benfro am benodi arweinydd rhagorol i barhau â’i daith at ragoriaeth ac ehangu ei wasanaethau addysg a hyfforddiant.

Coleg addysg bellach yw Coleg Sir Benfro, ac mae wedi’i leoli mewn lleoliad prydferth ym mhenrhyn de orllewin Cymru. Gyda dros 13,000 o ddysgwyr, mae’n gwasanaethu nid yn unig y gymuned leol, ond cymunedau ar hyd coridor ehangach yr M4 ledled de Cymru. Gyda chyfraddau llwyddiant uchaf pob coleg addysg bellach cyffredinol yng Nghymru yn 2017, graddiwyd y Coleg fel un sydd â rhagolygon ‘rhagorol’ gan Arolygiaeth Addysg Cymru Estyn. Yn ariannol gadarn, gyda throsiant o £30 miliwn a chyda’r ail gontract prentisiaeth mwyaf yng Nghymru, mae Coleg Sir Benfro yn arallgyfeirio ei sylfaen incwm ym maes ei fusnes craidd.

Gan adrodd i’r Bwrdd Corfforaethol, bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn parhau i wella ansawdd deilliannau dysgwyr, sicrhau bod cwricwlwm y Coleg yn bodloni dyheadau economaidd Cymru ac yn meddu ar ddigon o graffter masnachol i gynyddu ei ddarpariaeth hyfforddiant. Gan arwain ac ysgogi tîm o 500 o staff, bydd yr ymgeisydd yn meddu ar sgiliau cryf mewn rheoli pobl. Gyda hanes cryf o newid sefydliadol a sgiliau cyfathrebu ardderchog, bydd yr ymgeisydd yn sefydlu perthynas dda gyda phartneriaid gan gynnwys Llywodraeth Cymru, awdurdodau lleol, cyflogwyr a’r gymuned leol.

I gael rhagor o wybodaeth neu drafodaeth anffurfiol, cysylltwch â’r Swyddog Llywodraethu, Catherine Freeman ar 01437 753315 neu e-bostiwch hr@pembrokeshire.ac.uk

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau fydd 5.00yp, dydd Iau 14 Chwefror 2019.

Pecyn Recriwtio Pennaeth

Dogfennau Strategol Coleg

Gwnewch gais drwy FEJobs

This website uses cookies and asks for your personal data to enhance your browsing experience.