News & Events

Mae SA Brain & Co, y brand bregu a lletygarwch o Gaerdydd sydd wedi’i hen sefydlu, wedi dewis brand arall, Coleg Sir Benfro, sydd wedi’i hen sefydlu, fel lleoliad canolog ar gyfer profi bwydlenni. Bob chwe mis mae Alan Cornfield, Cogydd Cymorth Ardal, yn creu ac yn profi bwydlenni tymhorol ar gyfer eu tafarndai a’u tai gwestai ledled Cymru. Mae Coleg Sir Benfro wedi’i leoli’n dda ar gyfer cogyddion o sefydliadau lleol Brains i fynychu eu hyfforddiant cyn i’r bwydlenni tymhorol gael eu cyflwyno i’r cyhoedd.
Mae Coleg Sir Benfro yn ymfalchïo yn ei gyfleusterau arlwyo safon diwydiant sy’n cael eu defnyddio’n bennaf gan y myfyrwyr Arlwyo i brofi a dysgu am bwysau gwirioneddol amgylchedd y Cogydd proffesiynol. Mae llawer o gogyddion talentog o westai a gwestai proffil uchel, mor bell â Chaerdydd, hefyd wedi defnyddio’r ceginau i ail-greu eu prydau unigryw ar gyfer nosweithiau arbennig y Coleg.
‘Mae hi wedi bod yn wych gweithio gyda Choleg Sir Benfro i ddarparu hyfforddiant bwydlenni ar gyfer ein Tafarndai Gorllewin Cymru. Mae’n amlwg bod y safonau y maen nhw’n gweithio iddyn nhw’n hynod o uchel ac mae’r cyfleuster o’r radd flaenaf. Mae ein Rheolwyr wedi dweud faint maen nhw wedi mwynhau defnyddio’r lleoliad hwn a byddwn yn sicr yn edrych i weithio gyda nhw eto fel partneriaid yn y dyfodol.’
Dewch o hyd i fwy o wybodaeth am ein nosweithiau arbennig restaurant.pembrokeshire.ac.uk