News & Events

Bydd Coleg Sir Benfro yn gallu cynnig profiad go iawn i’w fyfyrwyr ar y cwrs Gwasanaethau Cyhoeddus, diolch i gyfraniad a wnaed gan y gwneuthurwr a dosbarthwr arfwisgoedd rhyngwladol SafeGuard Clothing yn ddiweddar. Mae fest gwrthfwled y brand yn rhoi cyfle unigryw i fyfyrwyr ddysgu am dechnoleg amddiffynnol sydd ar gael heddiw a ddefnyddir gan yr heddlu, y lluoedd arfog a gweithwyr diogelwch.

Mae SafeGuard Armour & Clothing wedi bod yn ymwneud â gwaith ymchwil a datblygu ar gyfer deunyddiau newydd ers amser maith er mwyn gwella arfwisgoedd diogelu ar gyfer gwasanaethau rheng flaen.

Mae rhoddion fel hyn gan frandiau blaenllaw a chymdeithasol-ymwybodol fel SafeGuard yn galluogi Coleg Sir Benfro i gyfoethogi’i gwricwlwm dysgu gyda’r enghreifftiau ymarferol gorau i helpu ei fyfyrwyr i ddilyn eu gyrfa dewisol. Mae festiau diogelu lefel uchaf y brand yn rhoi cipolwg ar arferion gorau iechyd a diogelwch er mwyn tynnu sylw at bwysigrwydd deall gwahanol lefelau, arddulliau a systemau diogelu i’r rhai sy’n bwriadu gweithio yn y Gwasanaethau Cyhoeddus.

Dwedodd Thomas Bowman, fu’n siarad ar ran SafeGuard Armour & Clothing: “Rydyn ni’n credu dylai pob myfyriwr gael mynediad i offer diogelu tra’n astudio Gwasanaethau Cyhoeddus. Rydyn ni’n gweithio’n galed iawn i weithredu model cymhwysol sy’n seiliedig ar y diwydiant yn ein proses weithgynhyrchu. Mae ein cydweithrediad parhaus a chryf gyda’r Heddlu, y Weinyddiaeth Amddiffyn, y Gwasanaeth Tân a’r Gwasanaethau Ambiwlans wedi gwella ansawdd ein festiau tactegol yn fawr iawn – rhywbeth sy’n werthfawr iawn i fyfyrwyr sydd â diddordeb mewn dilyn gyrfa yn y maes.”

Dyma rodd arall a wnaed gan SafeGuard yn eu hymgyrch i gefnogi colegau i wella ansawdd eu cwricwlwm Gwasanaethau Cyhoeddus. Mae’r amrywiaeth eang o festiau gwrthfwled a gwrthdrywannu ar gyfer defnydd cudd ac agored wedi gosod y brand fel un o’r darparwyr dillad diogelu mwyaf dibynadwy sy’n ehangu’n gyflym ar draws y farchnad ryngwladol.