News & Events

Ar un o’r dyddiau pwysicaf yng nghalendr academaidd y Coleg, casglodd dros 400 o bobl ynghyd mewn lleoliad ysblennydd yn Eglwys Gadeiriol Tyddewi i weld myfyrwyr yn derbyn eu graddau, Diplomâu a Thystysgrifau Cenedlaethol Uwch a chymwysterau ôl-raddedig gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn ogystal â chymwysterau proffesiynol drwy Central Training.

Croesawodd Pennaeth y Coleg, Dr Barry Walters, y darpar-raddedigion a’u gwesteion i’r Eglwys Gadeiriol a dywedodd: “Mae’n bleser o’r mwyaf gennyf heddiw, ar ran pawb yma, ac yn arbennig y corff llywodraethu a staff Coleg Sir Benfro, gynnig ein llongyfarchiadau gwresog i chi.”

Ar ôl y seremoni, ychwanegodd Barry: “I ni, mae’r seremoni yn nodi diwedd y flwyddyn academaidd ac mae’n dyst i waith caled ac ymrwymiad ein staff a’n myfyrwyr bod cynifer o bobl yn gallu graddio gyda gradd y maen nhw wedi’i hastudio ar gyfer yn Sir Benfro. Mae’n dangos bod astudio ar gyfer gradd yn lleol mewn gwirionedd yn gallu bod yn opsiwn hyfyw i raddedigion uchelgeisiol.”

Agorodd y seremoni gyda cherddoriaeth organ a berfformiwyd gan Simon Pearce gydag interliwdiau cerddorol gan gôr y Coleg a myfyrwyr Y Celfyddydau Perfformio, Jude Hughes ac Elizabeth Stewart-Walvin. Y siaradwraig wadd ar gyfer y digwyddiad oedd Dr Sarah Beynon, a gyflwynodd hefyd wobrau ‘Myfyriwr y Flwyddyn’.

Hoffai’r Coleg ddymuno pob llwyddiant i’r rhai wnaeth raddio yn eu gyrfa yn y dyfodol.