News & Events

Mae grŵp o bobl ifanc o Raglen Tîm Ymddiriedolaeth y Tywysog Coleg Sir Benfro wedi clirio llwybr oedd wedi gordyfu yn De Clare Court yn Hwlffordd, gan alluogi tenantiaid i fwynhau eu hamgylchedd.

Fel rhan o brosiect grŵp cymunedol, bu’r tîm yn gweithio’n ddiflino am dri diwrnod yn torri coed a llwyni yn ôl i glirio llwybr 200m. Fe wnaeth Siryff Hwlffordd, Gillian Howell, longyfarch y grŵp ar eu gwaith caled, “Dw i mor falch o holl bobl ifanc rhaglen Ymddiriedolaeth y Tywysog, bydd y gwaith maen nhw wedi ei wneud yn gwneud cymaint o wahaniaeth i bawb yn De Clare Court. Mae’r prosiect cyfan wedi bod yn enghraifft wych o wahanol sefydliadau yn dod at ei gilydd er lles y gymuned a dw i’n edrych ymlaen at lawer mwy yn y dyfodol”. Aeth Gillian ymlaen i ddiolch i berchennog y tir, Peter Reynolds a roddodd fynediad i’r grŵp wneud y gwelliannau.

Dywedodd Amy Williams, Rheolwr De Clare Court, “Mae’r llwybr yn edrych yn hardd nawr ei fod wedi cael ei glirio. Mae’r tenantiaid wrth eu bodd yn gallu mwynhau eu hamgylchedd, diolch i bawb oedd yn gysylltiedig â’r gwaith hwn”.

Cyflwynir Rhaglen Tîm Ymddiriedolaeth y Tywysog mewn partneriaeth â Choleg Sir Benfro ac mae’n rhedeg am 12 wythnos i roi cyfle i bobl ifanc ennill sgiliau newydd, cwblhau cymhwyster a chyfarfod â phobl newydd. Mae’r gweithgareddau’n cynnwys cymryd rhan mewn prosiect cymunedol grŵp i wneud gwahaniaeth cadarnhaol yn eu hardal leol, taith breswyl llawn gweithgareddau, pythefnos o brofiad gwaith a’r cyfle i ddatblygu eu sgiliau Saesneg a Mathemateg.

Roedd Arweinydd Tîm Ymddiriedolaeth y Tywysog, Steffan James, yn falch o waith y grwpiau, “Roedd gyda ni un ar ddeg o bobl ifanc yn ein tîm y tymor hwn ac ro’n nhw i gyd yn gweithio’n dda gyda’i gilydd a dylen nhw fod yn falch o’u gwaith da. Yn wahanol i gyrsiau eraill, fe wnaeth ein tîm weithio drwy’r hanner tymor, felly dw i’n ddiolchgar iawn am eu presenoldeb a’u gwaith caled. Bydd ein rhaglen nesaf yn dechrau ym mis Ionawr a hoffen ni ddychwelyd i De Clare Court i helpu i ddatblygu rhai o’r syniadau sydd gyda’r trigolion i wella’r ardd.”

Ewch i princes-trust.org.uk i gael gwybod mwy am y Rhaglen Tîm.

Llun: Arweinydd Tîm Ymddiriedolaeth y Tywysog, Steffan James, Arweinydd Cynorthwyol Tîm Ymddiriedolaeth y Tywysog, Gary McHale, Amy Williams, Rheolwr De Clare Court, Hwlffordd, Gillian Howell, Siryf Hwlffordd gyda grŵp Rhaglen Tîm Ymddiriedolaeth y Tywysog a thenantiaid De Clare Court.