Rydym yn falch o allu cynnig nifer o glybiau i blant o dan 16 oed. Mae ein clybiau’n cael eu rhedeg gan staff y Coleg a darparwyr allanol. Mae’r mwyafrif o glybiau’n cael cymhorthdal a gofynnwn am gyfraniad bach yn unig.

Ein nod yw i gynifer o blant â phosibl gael mynediad i glybiau a datblygu diddordebau newydd neu hyrwyddo rhai sy’n bodoli eisoes.

Yn dangos canlyniad i gyd