Noson Agored

Darganfyddwch fwy am eich dewisiadau ar gyfer 2019

22 Ionawr 2019, 4yp – 6yh

Cliciwch YMA i gofrestru ar-lein nawr!

DIGWYDDIADAU SYDD AR Y GWEILL

Noson Agored Lefel-A

Ionawr 2019

5:30yh Cyflwyniad

DIGWYDDIADAU SYDD AR Y GWEILL

Noson Agored

Ebrill/Mai 2019

5yh – 7yh

NEWS & UPDATES

Cyn Fyfyrwyr Lletygarwch Coleg Sir Benfro yn disgleirio yng Ngwesty Twr y Felin

Mae cyn-fyfyrwyr lletygarwch Bohdan Slipakiv a Sam Owen yn dringo’r ysgol yrfaol yng Ngwesty Twr y felin. Bydd y ddau gogydd yn ymddangos fel gwesteion ar Chwefror 21ain ym Mwyty’r Academi yng Ngholeg Sir Benfro i ysbrydoli eraill yn y byd coginio. Mae’r cogyddion talentog wedi cael dyrchafiad yn ddiweddar yn Brif Gogydd a Dirprwy Gogydd […]

Llwyddiant Mair yng Ngwobrau Addysg Prydain

Roedd Mair Elliott, cyn fyfyriwr yng Ngholeg Sir Benfro, ymhlith myfyrwyr gorau’r DU i gael eu hanrhydeddu mewn seremoni wobrwyo arbennig ym Manceinion yr wythnos diwethaf. Teithiodd 76 o gystadleuwyr ar draws Lloegr, Gogledd Iwerddon, Yr Alban a Chymru i rowndiau terfynol Gwobrau Addysg Prydain ar 31 Ionawr, a nifer ohonynt yn gorfod ymgodymu â […]

Myfyrwyr Peirianneg Lefel 3 wedi cael cynnig Cadetiaeth gydag Academi Morwrol Chiltern

Bu myfyrwyr Coleg Sir Benfro yn llwyddiannus yn ddiweddar yn sicrhau Cadetiaethau gydag Academi Morwrol Chiltern. Yn rhan o’r Grŵp Morol Llychlynnaidd, mae Academi Morwrol Chiltern wedi parhau i fod yn un o brif ddarparwyr y Llynges Fasnachol, yn cynnig cadetiaethau am dros 30 o flynyddoedd. Nhw yw’r unig ddarparwr i gynnig profiadau aml-long a […]

LEARNING AT PEMBROKESHIRE COLLEGE

Students Currently Enrolled
Courses Offered 2016/17
Qualifications Gained 2015/16
This website uses cookies and asks for your personal data to enhance your browsing experience.