Noson Agored

Darganfyddwch fwy am eich dewisiadau ar gyfer 2019

22 Ionawr 2019, 4yp – 6yh

Cliciwch YMA i gofrestru ar-lein nawr!

DIGWYDDIADAU SYDD AR Y GWEILL

Noson Agored Lefel-A

Ionawr 2019

5:30yh Cyflwyniad

DIGWYDDIADAU SYDD AR Y GWEILL

Noson Agored

Ebrill/Mai 2019

5yh – 7yh

NEWS & UPDATES

Dysgwyr yn rhwydweithio â chyflogwyr lleol

Cafodd dysgwyr sy’n astudio cyrsiau busnes a TG yng Ngholeg Sir Benfro gyfle i gwrdd â chyflogwyr lleol yr wythnos ddiwethaf, diolch i Biwro Cyflogaeth y Coleg a Dragon LNG. Wedi’i noddi gan Dragon LNG, fe wnaeth dysgwyr gwrdd â chynrychiolwyr o gyflogwyr lleol dros ginio yn y bwyty sy’n cael ei redeg gan fyfyrwyr. […]

Myfyrwyr safon uwch yn cymryd rhan yn Question Time y BBC

Cafodd Thomas Mallitte a Harrison Cole-Picton,  myfyrwyr Llywodraeth a Gwleidyddiaeth Safon Uwch Coleg Sir Benfro eu dewis i gymryd rhan yn y sioe deledu boblogaidd, BBC Question Time a gynhaliwyd yn Theatr y Torch yn ystod mis Tachwedd. Yn cadeirio’r ddadl oedd David Dimbleby ynghyd ag aelodau’r Panel; y Gweinidog busnes ac ynni Claire Perry; […]

Myfyrwyr Lefel A yn archwilio ein DNA

Yr wythnos ddiwethaf, aeth myfyrwyr Lefel A Bioleg Coleg Sir Benfro i wythfed Cynhadledd Geneteg Chweched Dosbarth Parc Geneteg Cymru a gynhaliwyd yn Neuadd Dewi Sant yng Nghaerdydd. Wedi’i anelu at fyfyrwyr ôl-16 sy’n astudio mewn colegau a dosbarthiadau chwech ledled Cymru, y thema eleni oedd ‘Y Sbotolau ar Geneteg a Genomeg’, yn archwilio sut […]

LEARNING AT PEMBROKESHIRE COLLEGE

Students Currently Enrolled
Courses Offered 2016/17
Qualifications Gained 2015/16
This website uses cookies and asks for your personal data to enhance your browsing experience.