#gwnewchiddoddigwydd

gwnewch gais nawr

Darganfod Mwy

Mae’r Celfyddydau Perfformio a Chynhyrchu yn cyflwyno

A Christmas Carol

Perfformiadau Rhagfyr:

Nos Fawrth 13 – 7yh

Nos Fercher 14- 7yh

Nos Iau 15 – 7yh

Dydd Gwener 16 – 1yp

Dydd Sadwrn 17 – 2yp

Dyddiau
Oriau
Munudau
Eiliadau

#GWNEWCHIDDODDIGWYDD

Diwrnod Agored Lefel-A

Mae Nosweithiau Agored y Coleg yn gyfle gwych i chi siarad â staff ac ymweld â’r Coleg.
Dydd Iau 12 Ionawr, dechrau 17:00
Dyddiau
Oriau
Munudau
Eiliadau

#GWNEWCHIDDODDIGWYDD

Diwrnod Agored

Mae Nosweithiau Agored y Coleg yn rhoi cyfle i chi siarad â staff darlithio am gyrsiau, cael cyngor ar gymorth dysgu a chyllid, a dysgu am yr ystod eang o gyrsiau sydd ar gael. Nos Mawrth 25 Ebrill, 17:00 a 19:00 P’un a ydych yn yr ysgol ac yn ystyried eich opsiynau ar gyfer y dyfodol, neu’n oedolyn sy’n dysgu am ennill cymwysterau newydd, dewch draw i ddarganfod beth sydd gan Goleg Sir Benfro i’w gynnig.
Dyddiau
Oriau
Munudau
Eiliadau

#GWNEWCHIDDODDIGWYDD

Archebwch Daith

Os ydych chi’n ystyried gwneud cais i’r Coleg ond heb gymryd y cam eto, beth am ddod ar daith Coleg gyda’ch teulu?

Rydym yn sylweddoli bod gennych lawer o gwestiynau, edrychwch ar ein