Pembs coleg ColegeSirBenfro

Cyrsiau yn dechrau o fewn y mis neu ddau nesaf, archebwch nawr! Dod yn fuan! Helo Dyfodol Darganfod Mwy play_arrow pause Gwnewch gais nawr ar gyfer cyrsiau gadael ysgol sy'n dechrau ym mis Medi, ar gyfer eich dyfodol! Dyma’r Dyfodol Dechreuwch Yma Gweld Cyrsiau pause play_arrow Dechreuwch eich antur nesaf. Dewch o hyd i'n swyddi gwag diweddaraf a'r manteision o weithio gyda ni! Ymunwch â'n tîm Gwnewch gais heddiw Gweld Swyddi play_arrow pause Abstract image of particles on dark background. Sister Act Logo Image of three nun's singing Hong Kong Skyline with ship in foreground Woman holding books against a bright background with computer icons. Little nordic gnome with Christmas lights. Computer motherboards behind wire fence lit with neon lights

#gwnewchiddoddigwydd

gwnewch gais nawr

Darganfod Mwy

Ein Cenhadaeth : Ein Gweledigaeth: Mynd ar drywydd rhagoriaeth, grymuso unigolion a datblygu gweithlu'r dyfodol.

Digwyddiadau i Ddod

mehefin 2024

29meh09:3016:00Maths Ed CymruDathlu addysg mathemateg yng Nghymru09:30 – 16:00 CynulleidfaPawb

gorffennaf 2024

02gorff09:0014:30Diwrnod PontioGWAHODDIAD YN UNIG!09:00 – 14:30 CynulleidfaDarpar FyfyrwyrRhagarweiniol

05gorff09:0012:00Seremoni RaddioGWAHODDIAD YN UNIG!09:00 – 12:00 CynulleidfaMyfyrwyr Presennol

#gwnewchiddoddigwydd

Archebwch daith

Os ydych chi’n ystyried gwneud cais i’r Coleg ond heb gymryd y cam eto, beth am ddod ar daith Coleg gyda’ch teulu?
Phoebe with her awarding artwork piece.

Mae Coleg Sir Benfro yn falch o gyhoeddi bod Phoebe-Lily, myfyrwraig Graffeg a Darlunio, wedi derbyn dyfarniad ‘Cymeradwyaeth’ am ei

23/05/2024

Mae Coleg Sir Benfro a Chlwb Ceir Clasurol Sir Benfro wedi cymryd y camau cyntaf i gydweithio mewn partneriaeth, i

23/05/2024
Apple Original Film

Mae Coleg Sir Benfro yn falch o gyhoeddi llwyddiant ei Raglen Cyrchfan Meddylwaith Dylunio arloesol, a lansiwyd fel peilot fis

07/05/2024
David Jones with his EDI Award. Pictured behind him is the London Eye on the River Thames

Mae Cydlynydd Cyflogadwyedd Coleg Sir Benfro ar gyfer yr Academi Sgiliau Bywyd, David Jones, wedi ennill Gwobr Hyrwyddwr Amrywiaeth Cystadleuaeth

26/03/2024

Rydym yn sylweddoli bod gennych lawer o gwestiynau, edrychwch ar ein

Datganiad Diwahaniaethu

Mae Coleg Sir Benfro wedi ymrwymo i greu a chynnal amgylchedd gwaith a dysgu cwbl gynhwysol ar gyfer staff a dysgwyr sy’n deg, yn gadarnhaol, yn gefnogol, ac yn rhydd o unrhyw fath o wahaniaethu, aflonyddu nac erledigaeth.

Mae Coleg Sir Benfro wedi ymrwymo i greu a chynnal amgylchedd cynhwysol ar gyfer holl aelodau Cymuned y Coleg.

 

Does dim goddefgarwch y Coleg yn ei agwedd tuag at unrhyw un sydd wedi cyflawni, awdurdodi, neu oddef (h.y. tyst ond heb ei herio) unrhyw weithred o wahaniaethu, aflonyddu, erledigaeth ar sail oedran, anabledd, hil, crefydd neu gred, rhyw, rhyw. ailbennu, priodas, partneriaeth sifil, beichiogrwydd, mabwysiadu, tadolaeth neu famolaeth.