Noson Agored

Dysgwch fwy am eich dewisiadau ar gyfer Medi 2019

30 Ebrill 2019, 5yh – 7yh
Cliciwch YMA i gofrestru ar-lein nawr!

DIGWYDDIADAU SYDD AR Y GWEILL

Graddio

Dydd Gwener 5 Gorffennaf

(Eglwys Gadeiriol Tyddewi)

Diwrnod Canlyniadau
Lefel-A

Dydd Iau 15 Awst

Ar agor yn hwyr

Dydd Iau 22 Awst

Dydd Gwener 23 Awst

Ddydd Sadwrn 24 Awst

DIGWYDDIADAU SYDD AR Y GWEILL

Sioe’r Sir

13-15 Awst

(Maes y Sioe Llwynhelyg)

Diwrnod Canlyniadau TGAU

Dydd Iau 22 Awst

NEWS & UPDATES

Dysgwyr yn rhwydweithio â chyflogwyr lleol

Cafodd dysgwyr sy’n astudio cyrsiau cysylltiedig â Pheirianneg ac Adeiladu yng Ngholeg Sir Benfro gyfle i gwrdd â chyflogwyr lleol yr wythnos ddiwethaf, diolch i Biwro Cyflogaeth y Coleg a Dragon LNG. Wedi’i noddi gan Dragon LNG, fe wnaeth dysgwyr gyfarfod â chynrychiolwyr cyflogwyr lleol dros ginio yn y bwyty a gaiff ei redeg gan […]

Myfyrwyr Y Celfyddydau Perfformio ar daith gyda ‘Crime of Your Life’

Mae myfyrwyr blwyddyn gyntaf Celfyddydau Perfformio Coleg Sir Benfro wedi bod yn perfformio ‘The Crime of Your Life’ mewn ysgolion uwchradd ar draws y Sir yn ddiweddar, fel rhan o ymgyrch pythefnos Heddlu Dyfed Powys ar atal troseddu.   Mae’r cynhyrchiad ‘The Crime of Your Life’ yn stori ddewr sy’n dilyn Sebrina Spencer, yn ferch […]

Bendigedig Ben ar ennill Gwobr Genedlaethol Cymru

Fel rhan o gynllun Cymraeg Gwaith ar gyfer colegau addysg bellach, enillodd Dylunydd e-Ddysgu Coleg Sir Benfro, Ben Lloyd, wobr genedlaethol am ddysgu Cymraeg yn y gweithle yn ddiweddar. Wedi’i enwebu gan Diwtoriaid Iaith Cymraeg Gwaith y Coleg am ei gynnydd sylweddol yn ystod y cynllun, cyflwynwyd y wobr i Ben yn ystod sesiwn hyfforddiant […]

LEARNING AT PEMBROKESHIRE COLLEGE

Avg Students Enrolled per year
Courses Offered 2016/17
Qualifications Gained 2015/16
This website uses cookies and asks for your personal data to enhance your browsing experience.