#GwnewchIddoDdigwydd

Ymadawyr Ysgol

gwnewch gais nawr

Darganfod Mwy

Digwyddiadau i Ddod

Agored i Bawb

Arddangosfa Peirianneg a Chyfrifiadura

Dysgwch am yrfaoedd mewn Peirianneg a Chyfrifiadureg.

  • Gweithgareddau ymarferol i bob oed
  • Siaradwch â staff a myfyrwyr presennol
  • Teithiau o amgylch cyfleusterau

Dydd Sadwrn 24 Mehefin, 10:00 i 12:00

Arddangosfa Gelf

Mae ein harddangosfa flynyddol yn arddangos darnau terfynol o waith Celf & Cyrsiau Dylunio a'r Cyfryngau.

Dydd Mawrth 27 Mehefin tan ddydd Mercher 05 Gorffennaf

Darpar Fyfyrwyr

Gofal Iechyd

Bydd y diwrnod profiad hwn yn rhoi cyfle i chi gwrdd â staff a myfyrwyr presennol.

Dydd Iau 22 Mehefin, 10:00 i 12:00

Gwallt a Harddwch

Bydd y diwrnod profiad hwn yn rhoi cyfle i chi gwrdd â staff a myfyrwyr presennol.

Dydd Iau 22 Mehefin, 10:00 i 13:00

Myfyrwyr Presennol

Myfyrwyr Presennol

Dydd Iau 24 Awst

O 08:00:
GCSE
Celfyddydau Lefel 1 a 2 UAL
BTEC Lefel 2 Gofal Anifeiliaid

A-Ffest

Diwrnod llawn hwyl i'n myfyrwyr Lefel A yn dechrau ym mis Medi.

ARBED Y DYDDIAD
Dydd Mercher 09 Awst

Diwrnod Pontio

Eich paratoi ar gyfer dechrau eich cwrs. Mynnwch gipolwg ar sut beth yw bod yn fyfyriwr Coleg

ARBED Y DYDDIAD
Dydd Mawrth 04 Gorffennaf

Mae’r Celfyddydau Perfformio a Chynhyrchu yn cyflwyno

RENT

Perfformiadau Rhagfyr 7yh:

Nos Wener 19 a Nos Fawrth 23 Mai

Prynhawn 1yb:

Dydd Sadwrn 20 Mai

Dyddiau
Oriau
Munudau
Eiliadau

#GwnewchIddoDdigwydd

Noson Agored
Gyffredinol

Mae Nosweithiau Agored y Coleg yn rhoi cyfle i chi siarad â staff darlithio am gyrsiau, cael cyngor ar gymorth dysgu a chyllid, a dysgu am yr ystod eang o gyrsiau sydd ar gael. Dydd Mawrth 25 Ebrill, 17:00 i 19:00 P’un a ydych yn yr ysgol ac yn ystyried eich opsiynau ar gyfer y dyfodol, neu’n oedolyn sy’n dysgu am ennill cymwysterau newydd, dewch draw i ddarganfod beth sydd gan Goleg Sir Benfro i’w gynnig.
Dyddiau
Oriau
Munudau
Eiliadau

#GwnewchIddoDdigwydd

Archebwch Daith

Os ydych chi’n ystyried gwneud cais i’r Coleg ond heb gymryd y cam eto, beth am ddod ar daith Coleg gyda’ch teulu?
Black and white portait of Caitlin

Mae Caitlin Flood-Molyneux, artist cyfoes Cymreig llawn gweledigaeth a chyn-fyfyriwr Coleg Sir Benfro, wedi dod i’r amlwg fel esiampl o

14/09/2023
Madeleine Draycott holding results, large a's in background on stairs.

Mae dros 200 o fyfyrwyr Lefel A a Diploma Coleg Sir Benfro yn mynd i rai o’r cyrchfannau prifysgol gorau

17/08/2023
Student Emma working in engineering workshop.

Mae cydweithio llwyddiannus iawn wedi datblygu rhwng Coleg Sir Benfro ac Ysgol Caer Elen yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf,

03/08/2023
View along platform at train station, bridge and sun in background.

Mae grŵp o fyfyrwyr Coleg Sir Benfro wedi llunio cynllun i leihau allyriadau carbon a achosir gan deithiau bws i’r

14/07/2023

Rydym yn sylweddoli bod gennych lawer o gwestiynau, edrychwch ar ein