Pembs coleg ColegeSirBenfro

Abstract image of particles on dark background. Sister Act Logo Image of three nun's singing Hong Kong Skyline with ship in foreground Woman holding books against a bright background with computer icons. Little nordic gnome with Christmas lights. Computer motherboards behind wire fence lit with neon lights Summer Ball, Saturday 29 June, 7pm until midnight. The Atrium, DJ & Live Music. Tickets £25, available from reception.

#gwnewchiddoddigwydd

gwnewch gais nawr

Darganfod Mwy

Ein Cenhadaeth : Ein Gweledigaeth: Mynd ar drywydd rhagoriaeth, grymuso unigolion a datblygu gweithlu'r dyfodol.

Digwyddiadau i Ddod

Mis Presennol

mehefin 2024

29meh09:3016:00Maths Ed CymruDathlu addysg mathemateg yng Nghymru09:30 – 16:00 CynulleidfaPawb

29meh19:00Dawns yr HafMyfyrwyr yn Unig!19:00 CynulleidfaMyfyrwyr Presennol

gorffennaf 2024

02gorff09:0014:30Diwrnod PontioGWAHODDIAD YN UNIG!09:00 – 14:30 CynulleidfaDarpar Fyfyrwyr

05gorff09:0012:00Seremoni RaddioGWAHODDIAD YN UNIG!09:00 – 12:00 CynulleidfaMyfyrwyr Presennol

#gwnewchiddoddigwydd

Archebwch daith

Os ydych chi’n ystyried gwneud cais i’r Coleg ond heb gymryd y cam eto, beth am ddod ar daith Coleg gyda’ch teulu?
Studens stood outside dragon LNG Terminal

Cysylltodd Karen Wood, Rheolwr Cysylltiadau Allanol a Pherfformiad Cymdeithasol yn Dragon LNG a Dragon Energy, â Phennaeth Coleg Sir Benfro,

14/06/2024
: Caitlin with one of her selected artworks from her tour “Going Away in Order To Return”

Mae cyn-fyfyriwr Coleg Sir Benfro, Caitlin Flood-Molyneux, yn gwneud tonnau yn y byd celf gyfoes gyda’i harddangosfa ddiweddaraf, “Going Away

10/06/2024
College lectures seated in classroom reading books and leaflets.

Mae Coleg Sir Benfro yn falch o gyhoeddi ei bartneriaeth â’r Sefydliad Rhyngwladol ar gyfer Datblygiad Mentergar Creadigol (IICED) ym

05/06/2024
Older lady in traditional Welsh clothing on wooden rocking chair holding a book.

Mae cwmni theatr newydd yn dod â’i gynhyrchiad, ‘Daughter of Bala’, chwedl ryfeddol am y nyrs ar faes y gad

31/05/2024

Rydym yn sylweddoli bod gennych lawer o gwestiynau, edrychwch ar ein

Datganiad Diwahaniaethu

Mae Coleg Sir Benfro wedi ymrwymo i greu a chynnal amgylchedd gwaith a dysgu cwbl gynhwysol ar gyfer staff a dysgwyr sy’n deg, yn gadarnhaol, yn gefnogol, ac yn rhydd o unrhyw fath o wahaniaethu, aflonyddu nac erledigaeth.

Mae Coleg Sir Benfro wedi ymrwymo i greu a chynnal amgylchedd cynhwysol ar gyfer holl aelodau Cymuned y Coleg.

 

Does dim goddefgarwch y Coleg yn ei agwedd tuag at unrhyw un sydd wedi cyflawni, awdurdodi, neu oddef (h.y. tyst ond heb ei herio) unrhyw weithred o wahaniaethu, aflonyddu, erledigaeth ar sail oedran, anabledd, hil, crefydd neu gred, rhyw, rhyw. ailbennu, priodas, partneriaeth sifil, beichiogrwydd, mabwysiadu, tadolaeth neu famolaeth.