Croeso

Coleg Sir Benfro yw’r darparwr addysg a hyfforddiant ôl-16 mwyaf â’r ystod ehangaf yn y sir. Wedi’n lleoli mewn campws modern, pwrpasol yn Hwlffordd, rydym yn cynnig cyfleoedd hyfforddi rhagorol i bobl ifanc ac oedolion.

O gyrsiau Lefel-A a phrentisiaethau i raddau a dosbarthiadau nos rhan-amser, bydd ein cyrsiau yn eich helpu i gyflawni eich nodau.

Gyda thua 2,000 o ddysgwyr llawn-amser a 12,500 o ddysgwyr rhan-amser, mae tiwtoriaid y Coleg yn darparu fframwaith disgybledig a chefnogol sy’n canolbwyntio ar lwyddiant dysgwyr. I’r rhai sy’n gadael yr ysgol, mae’r Coleg yn darparu amgylchedd bywiog, ysgogol sy’n gweithredu fel carreg gamu tuag at y brifysgol a byd gwaith.

Mae’r Coleg yn falch o’i amrywiaeth ardderchog o gyfleusterau ac offer, yn arbennig ein mannau astudio, ystafelloedd cyfrifiadura a TG, canolfan adeiladu, adain beirianneg, gweithdai dylunio ac, yn fwyaf diweddar, ein Canolfan Dysgu Lefel-A gwerth £6.6m – CAMPWS6.

Beth bynnag y byddwch yn dewis ei astudio, byddwch yn sicr o groeso cynnes yng Ngholeg Sir Benfro.

Dr Barry Walters Pennaeth
Croeso

Pam Dewiswch Ni

Gadewch i ni hybu eich uchelgais

Ble bynnag y mae eich angerdd byddwn yn eich helpu i ddatgloi eich potensial a’ch gosod ar y llwybr i gyflawni gyrfa eich breuddwydion. Dechreuwch eich taith gyda ni heddiw a byddwch chi un cam yn nes yn barod. #gwnewchiddoddigwydd

Cyfleusterau o safon diwydiant

Pa bynnag gwrs a ddewiswch byddwch yn dysgu mewn cyfleusterau o safon diwydiant yn amrywio o stiwdios recordio i weithdai morol a bwyty a salonau masnachol a llawer, llawer mwy.

Cymorth anhygoel

Nid oes angen i chi wynebu’r byd ar eich pen eich hun. Yn y Coleg rydym wedi sefydlu tîm anhygoel o weithwyr cymorth proffesiynol i’ch helpu trwy gydol eich amser gyda ni.

Teithiau 3D y Coleg

Cewch weld rhannau o’r Coleg cyn i chi gyrraedd. Rydym yn defnyddio Matterport (gwefan allanol) i ddarparu profiad trochi, rhyngweithiol sydd ar gael yn unrhyw le.

Atriwm

Edrychwch o gwmpas atriwm y Coleg

Gweithdai

Taith o amgylch y Gweithdai Peirianneg ac Adeiladu

Ystafelloedd Celf

Cewch weld rhai o'n Hystafelloedd Dosbarth Celf a Dylunios

Bwyty

Taith o amgylch ein bwyty a cheginau hyfforddi safon diwydiant

Salonau

Edrychwch ar ein salonau trin gwallt a harddwch ac ystafelloedd hyfforddi

Meithrinfa

Taith o amgylch Meithrinfa Brightstart

Ein Tîm Rheoli

Barry Walters

Dr Barry Walters

Pennaeth
Jackie Mathias

Jackie Mathias

Pennaeth Cynorthwyol
Dave Evans

Dave Evans

Pennaeth Cynorthwyol -
Gwasanaethau Cleient
Caroline James

Caroline James

Cyfarwyddwr Adnoddau
Headshot of Berni Tyler.

Berni Tyler

Cyfarwyddwr y Consortiwm
Quality Award Logo.
Foster Wales Logo - we support local authority fostering in Wales.
Green Dragon Logo.
Disability Confident Logo.
Armed Forces Bronze Logo.
Black Leadership Group Affiliated Organisation Logo