Wybodaeth ddefnyddiol

Mae myfyrwyr ond yn gymwys i deithio ar fws Coleg os:

  • O dan 19 oed ar 1 Medi yn y flwyddyn mynediad
  • Wedi cofrestru ar gwrs amser llawn neu’n fyfyriwr ffederasiwn
  • Byw mwy na thair milltir o’r Coleg

Gweler y manylion llawn yn y Polisi Cludiant Myfyrwyr.

Sylwch fod yr amserlen hon yn cael ei diweddaru yn ystod y flwyddyn, felly gwiriwch yn ôl am y wybodaeth ddiweddaraf.

Os bydd gennych unrhyw broblemau teithio, cysylltwch â’n prif dderbynfa (01437 753 000) a byddant yn eich rhoi drwodd i’n hadran Ystadau.

Safle Bws Bws Cwmni Bws Amser Nodiadau
Abercych 201 Brodyr Richards 07:35
Aberdaugleddau - Bunker's Hill 204 Cyngor Sir Penfro 08:14
Aberdaugleddau - Enterprise Garage 204 Cyngor Sir Penfro 08:12
Aberdaugleddau - Heol Cromwell 204 Cyngor Sir Penfro 08:05
Aberdaugleddau - Heol y Priordy 204 Cyngor Sir Penfro 08:06
Aberdaugleddau - Steynton 204 Cyngor Sir Penfro 08:16 Main Bus
Aberdaugleddau - Steynton 214 Cyngor Sir Penfro 08:20 Relief Bus
Aberdaugleddau - Steynton Road (Mount Estate / Phillips Avenue) 204 Cyngor Sir Penfro 08:13
Aberdaugleddau - Teras Hamilton (Gwesty’r Nelson) 204 Cyngor Sir Penfro 08:07
Aberdaugleddau - Victoria Gardens 204 Cyngor Sir Penfro 08:09
Aberteifi - Sgwâr Finch 203 Brodyr Richards 07:40
Aberteifi - Tesco 203 Brodyr Richards 07:35 Met by Aberporth 554
Angle 210 Cyngor Sir Penfro 07:05 Taxi
Pont Arberth 222 Taf Valley Coaches 08:12
Arberth - Ffordd yr Orsaf 209 Taf Valley Coaches 08:14
Arberth - Safle Bws, Maes Parcio Town Moor 222 Taf Valley Coaches 08:15
Begeli 209 Taf Valley Coaches 08:01
Blaenffos 200R Brodyr Richards 07:34
Boncath 201 Brodyr Richards 07:43
Broad Haven - Safle Bws 205 Cyngor Sir Penfro 08:10
Broad Haven - Siop 205 Cyngor Sir Penfro 08:07
Broadmoor 223 Taf Valley Coaches 07:28
Broadway (Broad Haven) 205 Cyngor Sir Penfro 08:15
Brynberian - Trochfa Defaid 200R Brodyr Richards 07:50
Burton - Jolly Sailor 308 Cyngor Sir Penfro 07:48
Caerfyrddin – Heol Awst (Boar’s Head) PC1 Mike Hayward & Daughter 07:40
Caeriw - Cofeb 223 Taf Valley Coaches 07:41
Caeriw - Croes 223 Taf Valley Coaches 07:42
Camros 263 Matts Cabs 08:28
Carn Wen 201 Brodyr Richards 07:57
Cas-Wis 200R Brodyr Richards 08:25
Casblaidd 203 Brodyr Richards 08:24
Caslai - Croes 263 Matts Cabs 08:20
Casmael - Safel Bws ar Gyffordd 262 Sarah Bell Minibuses 07:50
Casnewydd Bach - Tafarn Y Swan 262 Sarah Bell Minibuses 08:00
Castell Newydd Emlyn - Siop Sglodion 201 Brodyr Richards 07:25
Cenarth 201 Brodyr Richards 07:30
Cil-maen - Gyferbyn ag Eglwys Sant Joseff 210 Cyngor Sir Penfro 07:43
Cil-maen - Longmains (Siop Spar) 210 Cyngor Sir Penfro 07:40 Connects with feeder taxi
Cil-maen - Monkton Street - Safle Bws 210 Cyngor Sir Penfro 07:42
Cilgerran 200R Brodyr Richards 07:26
Cilgeti - Canolfan Gymunedol 222 Taf Valley Coaches 08:02
Cilgeti - Pentref 222 Taf Valley Coaches 08:00
Clarbeston Road 200R Brodyr Richards 08:15
Clunderwen 201 Brodyr Richards 08:08
Cold Blow 209 Taf Valley Coaches 08:08
Creseli 223 Taf Valley Coaches 07:35
Crinow 209 Taf Valley Coaches 08:12
Croesgoch (Farm Stores) 265 Brodyr Richards 07:43
Crundale 200R Brodyr Richards 08:35
Crymych - Crymych Arms 200R Brodyr Richards 07:38
Cwm Abergwaun 203 Brodyr Richards 08:10
Dale 214 Cyngor Sir Penfro 07:35
Dinas 203 Brodyr Richards 08:05
Dinbych-y-Pysgod - Canolfan Hamdden 209 Taf Valley Coaches 07:38
Dinbych-y-Pysgod - Maudlins 209 Taf Valley Coaches 07:45
Dinbych-y-Pysgod 209 Taf Valley Coaches 07:40
Dinbych-y-Pysgod - Y Gwyrdd 209 Taf Valley Coaches 07:43
Doc Penfro - Cornel Bethany (Pennar) 220 Narberth Travel 07:52
Doc Penfro - Cornel Lloyds 220 Narberth Travel 07:50
Doc Penfro - Law Street 220 Narberth Travel 07:58
Doc Penfro - Pont Cleddau 223 Taf Valley Coaches 07:55
Doc Penfro - Sgwâr Albion 220 Narberth Travel 07:54
Doc Penfro - Waterloo 220 Narberth Travel 08:01 Relief Bus
Doc Penfro - Waterloo 210 Cyngor Sir Penfro 08:00 Main Bus
Doc Penfro - Ystad Bush 223 Taf Valley Coaches 07:53
East Williamston 223 Taf Valley Coaches 07:25
Efailwen 201 Brodyr Richards 08:02
Eglwyswrw 203 Brodyr Richards 07:50
Feidr Llandygwydd 201 Brodyr Richards 07:12
Freystrop - Cross 308 Cyngor Sir Penfro 08:16
Glandwr 201 Brodyr Richards 07:52
Glandy Cross 201 Brodyr Richards 08:00
Gumfreston 222 Taf Valley Coaches 07:35
Hakin - Sgwâr Picton 214 Cyngor Sir Penfro 08:12
Hakin - Sgwâr Waterloo 214 Cyngor Sir Penfro 08:14
Hendygwyn - Siop Sglodion PC1 Mike Hayward & Daughter 08:10
Heol Mathri 200 Brodyr Richards 08:15
Herbrandston - Londis 214 Cyngor Sir Penfro 08:05
Hill Mountain 308 Cyngor Sir Penfro 08:02
Hodgeston 209 Taf Valley Coaches 07:16
Hook 308 Cyngor Sir Penfro 08:12
Hubberston - Ffordd Gelliswick 214 Cyngor Sir Penfro 08:10
Hubberston - The Fairways 214 Cyngor Sir Penfro 08:08
Hundleton 210 Cyngor Sir Penfro 07:25 Taxi
Hwlffordd - Pope Hill 214 Cyngor Sir Penfro 08:29 Relief Bus
Hwlffordd - Pope Hill 204 Cyngor Sir Penfro 08:24 Main Bus
Jameston 209 Taf Valley Coaches 07:20
Jeffreyston Winch 223 Taf Valley Coaches 07:31
Johnston - Railway Inn 204 Cyngor Sir Penfro 08:20 Main Bus
Johnston - Railway Inn 214 Cyngor Sir Penfro 08:25 Relief Bus
Johnston - The Vine 204 Cyngor Sir Penfro 08:22 Main Bus
Johnston - The Vine 214 Cyngor Sir Penfro 08:27 Relief Bus
Little Haven 205 Cyngor Sir Penfro 08:00
Llanddewi Efelffre - Safle Bws PC1 Mike Hayward & Daughter 08:15
Llandissilio 201 Brodyr Richards 08:05
Llandyfái 209 Taf Valley Coaches 07:12
Llangwm - The Green 308 Cyngor Sir Penfro 08:06
Llanismel 214 Cyngor Sir Penfro 07:55
Llanrhian 263 Matts Cabs 07:57
Llanusyllt - Tref 222 Taf Valley Coaches 07:50
Llechryd 201 Brodyr Richards 07:10
Llys-y-Fran 200R Brodyr Richards 08:12
Lydstep 209 Taf Valley Coaches 07:32
Maenclochog 200R Brodyr Richards 08:05
Marloes 214 Cyngor Sir Penfro 07:45
Mathri 263 Matts Cabs 07:40
Milton 223 Taf Valley Coaches 07:44
Mynedfa Maes Awyr Withybush 203 Brodyr Richards 08:32
Nash 223 Taf Valley Coaches 07:46
New Hedges 209 Taf Valley Coaches 07:47
Neyland - Church Lakes 223 Taf Valley Coaches 08:08
Neyland - Honeyborough 223 Taf Valley Coaches 08:00
Neyland - Mastlebridge 223 Taf Valley Coaches 08:10
Neyland - Rose and Willow Pub 223 Taf Valley Coaches 08:03
Neyland - Y Stryd Fawr 223 Taf Valley Coaches 08:05
Niwgwl - Siop 265 Brodyr Richards 08:16
Palle 203 Brodyr Richards 07:47
Parc-y-pratt 203 Brodyr Richards 07:42
Pelcomb Cross 265 Brodyr Richards 08:26
Penblewin 209 Taf Valley Coaches 08:18
Penfro - Pen Dwyreiniol 210 Cyngor Sir Penfro 07:50
Penfro - Y Gwyrdd 210 Cyngor Sir Penfro 07:52
Penfro - Yr hen Co-op gyferbyn â Neuadd y Dref 210 Cyngor Sir Penfro 07:47
Penparc, Sir Benfro 263 Matts Cabs 07:47
Pentlepoir 209 Taf Valley Coaches 07:53
Pentlepoir - Hill Rise 222 Taf Valley Coaches 07:57
Pentlepoir - The Dragon Palace 222 Taf Valley Coaches 07:55
Pentref Maenorbŷ 209 Taf Valley Coaches 07:25
Pentref Penalun - gyferbyn â'r orsaf reilffordd 209 Taf Valley Coaches 07:35
Pentywyn - Gyferbyn â’r Maes Parcio PC2 2 Impress Travel 07:33
Penycwm 265 Brodyr Richards 08:13
Pont Canaston 209 Taf Valley Coaches 08:25
Pont-yr-Hafod 263 Matts Cabs 08:16
Prickett Wood 209 Taf Valley Coaches 08:27
Princes Gate 209 Taf Valley Coaches 08:10
Pwll-trap - Gyferbyn â'r Cysgodfan PC1 Mike Hayward & Daughter 08:02
Redberth 223 Taf Valley Coaches 07:20
Redstone Cross 209 Taf Valley Coaches 08:20
Rhos-goch - Cofeb PC2 2 Impress Travel 07:23
Rhos-y-bwlch 200R Brodyr Richards 08:02
Rhosfarced 308 Cyngor Sir Penfro 07:54
Robeston Wathen 209 Taf Valley Coaches 08:23
Roch Gate 265 Brodyr Richards 08:20
Sain Fflorens - Parson's Green 222 Taf Valley Coaches 07:30
Sanclêr - Isaf PC2 2 Impress Travel 07:52
Sanclêr - Maes Parcio PC1 Mike Hayward & Daughter 08:00 Met by PC2
Sardis 308 Cyngor Sir Penfro 08:00
Scleddau 200 Brodyr Richards 08:06 Main Bus
Scleddau 203 Brodyr Richards 08:15 Relief Bus
Sentry Cross 223 Taf Valley Coaches 08:20
Sgwâr Abergwaun 200 Brodyr Richards 08:03
Sgwâr Abergwaun 203 Brodyr Richards 08:12 Relief Bus
Sgwâr Treletert 200 Brodyr Richards 08:20 Main Bus
Sgwâr Treletert 203 Brodyr Richards 08:20 Relief Bus
Simpson Cross 265 Brodyr Richards 08:23
Skrinkle 209 Taf Valley Coaches 07:30
Solfach 265 Brodyr Richards 08:00
Spittal - Safle Bws yr Ysgol 262 Sarah Bell Minibuses 08:20
Square and Compass 265 Brodyr Richards 07:40
Stoneyford 209 Taf Valley Coaches 08:16
Tafarn-sbeit - Ysgol PC2 2 Impress Travel 07:20
Talacharn - Sgwâr Grist PC2 2 Impress Travel 07:45
Talbenny 205 Cyngor Sir Penfro 07:55
Temple Bar 203 Brodyr Richards 07:58
Treamlod - Y Sgwâr 262 Sarah Bell Minibuses 08:10
Trecŵn 200 Brodyr Richards 08:10
Tredeml 209 Taf Valley Coaches 08:05
Trefdraeth 203 Brodyr Richards 08:00
Treffgarn 203 Brodyr Richards 08:28
Trefin 263 Matts Cabs 07:50
Troad Breudeth 265 Brodyr Richards 08:06
Tyddewi - Y Stryd Newydd 265 Brodyr Richards 07:50
Walton West 205 Cyngor Sir Penfro 08:05
Walwyn's Castle 205 Cyngor Sir Penfro 07:50
Waterston - Alban Crescent 223 Taf Valley Coaches 08:15
Wdig - Tesco Extra 200 Brodyr Richards 08:00
Wooden 209 Taf Valley Coaches 07:50
Y Mot 200R Brodyr Richards 08:10

Diweddaru: 

01/05/2024

Rhifau Cyswllt Cwmnïau Bysiau:

2 Impress Travel – 01994 220 668

Chris Cars – 01267 234 438

Cleddau Cabs – 01437 769 989

Edwards Brothers – 01437 890 230

EJ Evans – 01646 692 963

Matts Cabs – 07852 564 697

Narberth Travel – 01834 869 393

Cyngor Sir Penfro (204, 205, 214, 308) – 01437 890 230

Cyngor Sir Penfro (210) – 01437 764 551

Brodyr Richards – 01239 613 756

Sarah Bell Minibuses – 07383 290 990

Taf Vally Coaches – 01994 240 908