Sylwch fod yr amserlen hon yn cael ei diweddaru yn ystod y flwyddyn, felly gwiriwch yn ôl am y wybodaeth ddiweddaraf.

Os bydd gennych unrhyw broblemau teithio, cysylltwch â’n prif dderbynfa (01437 753 000) a byddant yn eich rhoi drwodd i’n hadran Ystadau.
Safle Bws Bws Cwmni Bws Amser Nodiadau
Abercych 201 Brodyr Richards 07:35
Aberdaugleddau - Bunker's Hill 213 EJ Evans 08:02
Aberdaugleddau - Enterprise Garage 214 Cyngor Sir Penfro 08:15
Aberdaugleddau - Heol Cromwell 213 EJ Evans 07:55
Aberdaugleddau - Heol y Priordy 213 EJ Evans 07:56
Aberdaugleddau - Steynton 213 EJ Evans 08:03
Aberdaugleddau - Steynton Road (Mount Estate / Phillips Avenue) 213 EJ Evans 08:00
Aberdaugleddau - Teras Hamilton (Gwesty’r Nelson) 213 EJ Evans 07:57
Aberteifi - Sgwâr Finch 203 Brodyr Richards 07:40
Aberteifi - Tesco 203 Brodyr Richards 07:35 Met by T5
Angle 210 Cyngor Sir Penfro 07:05 Tacsi
Pont Arberth 222 Taf Valley Coaches 08:12
Arberth - Ffordd yr Orsaf 209 Taf Valley Coaches 08:14
Arberth - Safle Bws, Maes Parcio Town Moor 222 Taf Valley Coaches 08:15
Begeli 209 Taf Valley Coaches 08:01
Blaenffos 201 Brodyr Richards 07:45
Boncath 201 Brodyr Richards 07:43
Broad Haven - Safle Bws 205 Cyngor Sir Penfro 08:10
Broad Haven - Siop 205 Cyngor Sir Penfro 08:07
Broadmoor 223 Taf Valley Coaches 07:28
Broadway (Broad Haven) 205 Cyngor Sir Penfro 08:15
Brynberian - Trochfa Defaid 200R Brodyr Richards 07:50
Burton - Jolly Sailor 308 Cyngor Sir Penfro 07:48
Caerfyrddin – Heol Awst (Boar’s Head) PC1 Chris Cars 07:40
Caeriw - Cofeb 223 Taf Valley Coaches 07:41
Caeriw - Croes 223 Taf Valley Coaches 07:43
Camros 263 Matts Cabs 08:28
Carn Wen 201 Brodyr Richards 07:57
Cas-Wis 200R Brodyr Richards 08:25
Casblaidd 264 Brodyr Richards 08:24
Caslai 263 Matts Cabs 08:16
Caslai - Croes 263 Matts Cabs 08:20
Casmael - Safel Bws ar Gyffordd 262 Sarah Bell Minibuses 07:50
Casnewydd Bach - Tafarn Y Swan 262 Sarah Bell Minibuses 08:00
Castell Newydd Emlyn - Siop Sglodion 201 Brodyr Richards 07:25
Cenarth 201 Brodyr Richards 07:30
Cil-maen - Gyferbyn ag Eglwys Sant Joseff 210 Cyngor Sir Penfro 07:43
Cil-maen - Longmains (Siop Spar) 210 Cyngor Sir Penfro 07:40 Yn cysylltu â thacsi gwennol
Cil-maen - Monkton Street - Safle Bws 210 Cyngor Sir Penfro 07:42
Cilgerran 200R Brodyr Richards 07:30
Cilgeti - Canolfan Gymunedol 222 Taf Valley Coaches 08:02
Cilgeti - Pentref 222 Taf Valley Coaches 08:00
Clarbeston Road 200R Brodyr Richards 08:15
Clunderwen 201 Brodyr Richards 08:08
Cold Blow 209 Taf Valley Coaches 08:08
Creseli 223 Taf Valley Coaches 07:35
Crinow 209 Taf Valley Coaches 08:12
Croesgoch 263 Matts Cabs 08:01
Crundale 200R Brodyr Richards 08:35
Crymych - Crymych Arms 201 Brodyr Richards 07:49
Cwm Abergwaun 203 Brodyr Richards 08:10
Dale 214 Cyngor Sir Penfro 07:35
Dinas 203 Brodyr Richards 08:05
Dinbych-y-Pysgod - Canolfan Hamdden 209 Taf Valley Coaches 07:38
Dinbych-y-Pysgod - Maudlins 209 Taf Valley Coaches 07:45
Dinbych-y-Pysgod 209 Taf Valley Coaches 07:40
Dinbych-y-Pysgod - Y Gwyrdd 209 Taf Valley Coaches 07:43
Doc Penfro - Cornel Bethany (Pennar) 220 Narberth Travel 07:52
Doc Penfro - Cornel Lloyds 220 Narberth Travel 07:50
Doc Penfro - Law Street 220 Narberth Travel 07:58 Default Bus
Doc Penfro - Law Street 223 Taf Valley Coaches 08:05 Relief Bus
Doc Penfro - Pont Cleddau 223 Taf Valley Coaches 08:10
Doc Penfro - Sgwâr Albion 220 Narberth Travel 07:54
Doc Penfro - Waterloo 220 Narberth Travel 08:01 Relief Bus
Doc Penfro - Waterloo 210 Cyngor Sir Penfro 08:00 Relief Bus
Doc Penfro - Waterloo 223 Taf Valley Coaches 08:08 Default Bus
Doc Penfro - Ystad Bush 223 Taf Valley Coaches 08:02
East Williamston 223 Taf Valley Coaches 07:25
Efailwen 201 Brodyr Richards 08:02
Eglwyswrw 203 Brodyr Richards 07:50
Feidr Llandygwydd 201 Brodyr Richards 07:12
Freystrop - Cross 308 Cyngor Sir Penfro 08:16
Glandwr 201 Brodyr Richards 07:52
Glandy Cross 201 Brodyr Richards 08:00
Gumfreston 222 Taf Valley Coaches 07:35
Hakin - Sgwâr Picton 204 Cyngor Sir Penfro 08:02
Hakin - Sgwâr Waterloo 204 Cyngor Sir Penfro 08:03
Hendygwyn - Siop Sglodion PC1 Chris Cars 08:10
Heol Mathri 264 Brodyr Richards 08:15
Herbrandston - Londis 214 Cyngor Sir Penfro 08:05
Hill Mountain 308 Cyngor Sir Penfro 08:02
Hodgeston 209 Taf Valley Coaches 07:16
Hook 308 Cyngor Sir Penfro 08:12
Hubberston - Ffordd Gelliswick 204 Cyngor Sir Penfro 08:00
Hubberston - The Fairways 204 Cyngor Sir Penfro 07:55
Hundleton 210 Cyngor Sir Penfro 07:25 Tacsi
Hwlffordd - Pope Hill 213 EJ Evans 08:10
Jameston - Siop y Pentref 209 Taf Valley Coaches 07:20
Jeffreyston Winch 223 Taf Valley Coaches 07:31
Johnston - Railway Inn 213 EJ Evans 08:07
Johnston - The Vine 204 Cyngor Sir Penfro 08:25
Little Haven 205 Cyngor Sir Penfro 08:00
Llanddewi Efelffre - Safle Bws PC1 Chris Cars 08:15
Llandissilio 201 Brodyr Richards 08:05
Llandyfái 209 Taf Valley Coaches 07:12
Llangwm - The Green 308 Cyngor Sir Penfro 08:06
Llanismel 214 Cyngor Sir Penfro 07:55
Llanrhian 263 Matts Cabs 07:57
Llanusyllt - Tref 222 Taf Valley Coaches 07:50
Llechryd 201 Brodyr Richards 07:10
Llys-y-Fran 200R Brodyr Richards 08:12
Lydstep 209 Taf Valley Coaches 07:32
Maenclochog 200R Brodyr Richards 08:05
Marloes 214 Cyngor Sir Penfro 07:45
Mathri 263 Matts Cabs 07:40
Milton 223 Taf Valley Coaches 07:45
Mynedfa Maes Awyr Withybush 203 Brodyr Richards 08:30
Nash 223 Taf Valley Coaches 07:47
New Hedges 209 Taf Valley Coaches 07:47
Neyland - Church Lakes 223R Cyngor Sir Penfro 08:09
Neyland - Honeyborough 223R Cyngor Sir Penfro 08:00
Neyland - Mastlebridge 223R Cyngor Sir Penfro 08:12
Neyland - Y Stryd Fawr 223R Cyngor Sir Penfro 08:05
Niwgwl - Siop 265 Brodyr Richards 08:16
Palle 203 Brodyr Richards 07:47
Parc-y-pratt 203 Brodyr Richards 07:42
Pelcomb Cross 265 Brodyr Richards 08:26
Penblewin 209 Taf Valley Coaches 08:18
Penfro - Pen Dwyreiniol 210 Cyngor Sir Penfro 07:50 Default Bus
Penfro - Pen Dwyreiniol 223 Taf Valley Coaches 07:52 Relief Bus
Penfro - Y Gwyrdd 210 Cyngor Sir Penfro 07:52 Default Bus
Penfro - Y Gwyrdd 223 Taf Valley Coaches 07:57 Relief Bus
Penfro - Yr hen Co-op gyferbyn â Neuadd y Dref 210 Cyngor Sir Penfro 07:47
Penparc, Sir Benfro 263 Matts Cabs 07:47
Pentlepoir 209 Taf Valley Coaches 07:53
Pentlepoir - Hill Rise 222 Taf Valley Coaches 07:57
Pentlepoir - The Dragon Palace 222 Taf Valley Coaches 07:55
Pentref Maenorbŷ - Safle Bws 209 Taf Valley Coaches 07:25
Pentref Penalun - Safle Bws 209 Taf Valley Coaches 07:35
Pentywyn - Gyferbyn â’r Maes Parcio PC2 Impress Travel 07:33
Penycwm 265 Brodyr Richards 08:13
Pont Canaston 209 Taf Valley Coaches 08:25
Pope Hill 213 EJ Evans 08:10
Prickett Wood 209 Taf Valley Coaches 08:27
Princes Gate 209 Taf Valley Coaches 08:10
Pwll-trap - Gyferbyn â'r Cysgodfan PC1 Chris Cars 08:02
Redberth 223 Taf Valley Coaches 07:20
Redstone Cross 209 Taf Valley Coaches 08:20
Rhos-goch - Cofeb PC2 Impress Travel 07:23
Rhos-y-bwlch 200R Brodyr Richards 08:02
Rhosfarced 308 Cyngor Sir Penfro 07:54
Robeston Wathen 209 Taf Valley Coaches 08:23
Roch Gate 265 Brodyr Richards 08:20
Sain Fflorens 222 Taf Valley Coaches 07:30
Sanclêr - Isaf PC2 Impress Travel 07:52
Sanclêr - Maes Parcio PC1 Chris Cars 08:00 Met by PC2
Sardis 308 Cyngor Sir Penfro 08:00
Scleddau 264 Brodyr Richards 08:06
Sentry Cross 223R Cyngor Sir Penfro 08:20
Sgwâr Abergwaun 200 Brodyr Richards 08:03
Sgwâr Abergwaun 203 Brodyr Richards 08:12
Sgwâr Treletert 264 Brodyr Richards 08:20
Simpson Cross 265 Brodyr Richards 08:23
Skrinkle 209 Taf Valley Coaches 07:30
Solfach 265 Brodyr Richards 08:00
Spittal - Safle Bws yr Ysgol 262 Sarah Bell Minibuses 08:20
Square and Compass 263 Matts Cabs 07:45
Stoneyford 209 Taf Valley Coaches 08:16
Tafarn-sbeit - Ysgol PC2 Impress Travel 07:20
Talacharn - Sgwâr Grist PC2 Impress Travel 07:45
Talbenny 205 Cyngor Sir Penfro 07:55
Temple Bar 203 Brodyr Richards 07:58
Treamlod - Y Sgwâr 262 Sarah Bell Minibuses 08:10
Trecŵn 264 Brodyr Richards 08:10
Tredeml 209 Taf Valley Coaches 08:05
Trefdraeth 203 Brodyr Richards 08:00
Treffgarn 264 Brodyr Richards 08:28
Trefin 263 Matts Cabs 07:50
Troad Breudeth 265 Brodyr Richards 08:06
Tyddewi - Y Stryd Newydd 265 Brodyr Richards 07:50
Walton West 205 Cyngor Sir Penfro 08:05
Walwyn's Castle 205 Cyngor Sir Penfro 07:50
Wdig - Tesco Extra 200 Brodyr Richards 08:00
Wooden 209 Taf Valley Coaches 07:50
Y Mot 200R Brodyr Richards 08:10
Diweddaru:
06/02/2023

Rhifau Cyswllt Cwmnïau Bysiau:

Chris Cars – 01267 234 438

Cleddau Cabs – 01437 769 989

Edwards Brothers – 01437 890 230

EJ Evans – 01646 692 963

Impress Travel – 01994 220 668

Matts Cabs – 07852 564 697

Narberth Travel – 01834 869 393

Pembrokeshire County Council (204, 205, 214, 223R, 308) – 01437 890 230

Pembrokeshire County Council (210) – 01437 764 551

Richard Bros – 01239 613 756

Sarah Bell Minibuses – 07383 290 990

Taf Vally Coaches – 01994 240 908