"Mae ein cyrsiau i ymadawyr ysgol wedi'u cynllunio i'ch helpu chi i gyrraedd eich potensial llawn. Gyda'r ystod ehangaf o gyrsiau ar gyfer ymadawyr ysgol yn y sir, rydym yn cyfuno'ch cymhwyster â phrofiad gwaith ochr yn ochr â datblygu sgiliau personol i'ch gwneud chi i sefyll allan.

Byddwch yn astudio yn ein cyfleusterau anhygoel safon diwydiant ac yn gallu cyrchu ystod eang o wasanaethau cymorth yn ogystal â gwasanaethau unigryw fel ein Biwro Cyflogaeth. Mae gennym gysylltiadau cryf â chyflogwyr lleol a chenedlaethol a'n nod yw sicrhau eich bod wedi paratoi'n dda ar gyfer y gweithle neu addysg uwch ni waeth beth rydych chi'n penderfynu ei wneud yn y dyfodol."

Showing 1–12 of 106 results