Rydym yn cynnig ystod o gyrsiau llawn a rhan-amser i oedolion 19 oed a hŷn. P’un a ydych chi eisiau ennill sgiliau a gwybodaeth i hybu’ch gyrfa, yn edrych i ailhyfforddi i ddilyn cyfleoedd newydd, neu’n syml yn dymuno dysgu rhywbeth newydd, archwiliwch ein hystod eang o gyrsiau i ddod o hyd i’r un sy’n iawn i chi.

Os ydych chi dros 19, mewn swydd sy’n ennill llai na £30,596 y flwyddyn* ac eisiau cymryd y cam nesaf i yrfa wych, gallai Cyfrif Dysgu Personol fod yr union beth rydych chi’n chwilio amdano.

Showing 1–12 of 178 results