Competitors in the Senedd wearing hoodies and Vaughan Gething is centre

Yn ddiweddar cymerodd myfyrwyr Coleg Sir Benfro ran mewn cystadleuaeth Ynni Adnewyddadwy Sgiliau Cymru, a gynhaliwyd gan Weinidog yr Economi,

21/02/2024
Lox with childcare learners patting on drums

Yn ddiweddar, cafodd myfyrwyr Gofal Plant Coleg Sir Benfro gyfle i gymryd rhan mewn gweithdy drymio cyfareddol dan arweiniad Lox,

19/02/2024
Student wearing virtual reality headset.

Mae datblygiadau cyffrous ar y gweill ar gyfer Cynghrair SPARC, wrth i’r fenter dderbyn cyllid ychwanegol gan Fargen Ddinesig Bae

01/02/2024
Inside the Emmanual

Ymwelodd pedwar deg pedwar o ddysgwyr Coleg Sir Benfro sy’n astudio Gwyddorau Safon Uwch a Gwyddoniaeth Gymhwysol â Llundain yn

18/12/2023
: David Jones with WorldSkills UK learners from the Learning Skills Academy

Mae Coleg Sir Benfro yn falch o gyhoeddi bod David Jones, Cydlynydd Cyflogadwyedd yr Academi Sgiliau Bywyd, wedi’i anrhydeddu â

12/12/2023
WRU Rugby Officer, Aled Waters holding a rugby ball

Mae Coleg Sir Benfro yn falch o gyhoeddi bod Swyddog Rygbi URC, Aled Waters, ar fin ymgymryd â rôl hyfforddi

07/12/2023
Foundation Skills Finalist pictured with the Welsh Flag

Mewn arddangosfa ddisglair o dalent a sgil, daeth myfyrwyr Coleg Sir Benfro i’r amlwg yn rownd derfynol fawreddog WorldSkills UK

29/11/2023
Architect Michael Pawlyn and Head of Built Environment Wendy Weber stood smiling

Yn ddiweddar, cafodd Coleg Sir Benfro y fraint o groesawu’r Pensaer Prydeinig uchel ei barch Michael Pawlyn. Yn enwog am

28/11/2023
Dr Mark Picton, RWE Renewables, David Jones, Blue Gem Wind, Sara Jones, Floventis Energy, Naomi Bowen, Blue Gem Wind, Jess Turfery RWE Renewables, Vidette Swales, Port of Milford Haven, Ben Williams, RWE, Mark Davies, Ledwood Engineering; SPARC is also supported by Pembrokeshire County Council and Pembrokeshire College.

Mae Sir Benfro ar drothwy chwyldro ynni trawsnewidiol, sy’n barod i ail-lunio nid yn unig y dirwedd gyflogaeth leol ond

07/11/2023