Meddyliwch am yfory

Symud i fyny blwyddyn yn eich cwrs?

Defnyddiwch y dolenni isod i wneud cais am ail neu drydedd flwyddyn eich cwrs presennol.

Os ydych chi’n cael problemau mewngofnodi i’ch cyfrif OnTrack, galwch i mewn i Derbyniadau lle bydd un o’n tîm cyfeillgar yn gallu eich helpu.

Cysylltwch â'r Tîm Derbyn:

View of escalator at night with neon blue lights

Blwyddyn 2 Lefel-A

Gofynnwn i bob dysgwr AS sy’n bwriadu symud ymlaen i A2 ailymgeisio ar-lein. Mae hyn er mwyn i ni allu eich cofrestru’n electronig ac osgoi llawer o waith papur yn ystod y cyfnod sefydlu.

Bydd angen i chi ennill gradd D o leiaf yn eich Lefel AS.

Os hoffech wneud newid i’r pynciau yr ydych yn eu hastudio, nodwch hynny ar eich cais a byddwn yn cysylltu â chi i drafod hyn gyda chi.

Lefel A2

Myfyrwyr Lefel-A yn ymgeisio am yr ail flwyddyn - byddwch yn dewis pynciau yn ystod y cais.

Rheoli Anifeiliaid

Myfyrwyr Lefel 3 yn ymgeisio ar gyfer blwyddyn dau.

Gwyddoniaeth Gymhwysol

Myfyrwyr Lefel 3 yn ymgeisio ar gyfer blwyddyn dau.

Busnes

Myfyrwyr Lefel 3 yn ymgeisio ar gyfer blwyddyn dau.

Gofal Plant (Llwybr Bagloriaeth Cymru)

Myfyrwyr Lefel 3 yn ymgeisio ar gyfer blwyddyn dau.

Cyfrifiadura

Myfyrwyr Lefel 3 yn ymgeisio ar gyfer blwyddyn dau.

Dylunio a Rheoli Adeiladu

Myfyrwyr Lefel 3 yn ymgeisio ar gyfer blwyddyn dau.

Cynhyrchu Cyfryngau Creadigol

Myfyrwyr Lefel 3 yn ymgeisio ar gyfer blwyddyn dau.

Peirianneg Drydanol Ac Electronig

Myfyrwyr Lefel 3 yn ymgeisio ar gyfer blwyddyn dau.

Dylunio Graffig a Darlunio

Myfyrwyr Lefel 3 yn ymgeisio ar gyfer blwyddyn dau.

Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Myfyrwyr Lefel 3 yn ymgeisio ar gyfer blwyddyn dau.

Peirianneg Fecanyddol

Myfyrwyr Lefel 3 yn ymgeisio ar gyfer blwyddyn dau.

Perfformio a Chynhyrchu Cerddoriaeth

Myfyrwyr Lefel 3 yn ymgeisio ar gyfer blwyddyn dau.

Celfyddydau Perfformio a Chynhyrchu

Myfyrwyr Lefel 3 yn ymgeisio ar gyfer blwyddyn dau.

Gwasanaethau Amddiffyn

Myfyrwyr Lefel 3 yn ymgeisio ar gyfer blwyddyn dau.

Chwaraeon, Ffitrwydd a Hyfforddiant Personol

Myfyrwyr Lefel 3 yn ymgeisio ar gyfer blwyddyn dau.

Hyfforddi a Datblygu Chwaraeon

Myfyrwyr Lefel 3 yn ymgeisio ar gyfer blwyddyn dau.

Celf a Dylunio Cynaliadwy

Myfyrwyr Lefel 3 yn ymgeisio ar gyfer blwyddyn dau.

Teithio a Thwristiaeth

Myfyrwyr Lefel 3 yn ymgeisio ar gyfer blwyddyn dau.

Gwyddor Bwyd

Myfyrwyr Lefel 3 yn ymgeisio ar gyfer blwyddyn dau.