Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Blog

Clwb Codio Robotiaid

Clwb Codio Robotiaid

Clwb Codio Robotiaid

Bydd y cwrs hwn yn cyflwyno plant (8 i 12 oed) i raglennu digidol trwy godio cerbyd robot.

DYSGWYR:
ID: N/A

£0.00

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

Mae’r clwb Robot Codio chwe wythnos hwn ar gyfer plant 8 i 12 oed. Mae hwn yn rhagflaenydd gwych i raglennu a roboteg mwy soffistigedig.

  • No formal entry requirements

Bydd pob wythnos yn datblygu sgiliau rhaglennu’r plant wrth iddynt symud trwy gyfres o brosiectau. Mae gan bob prosiect cyffrous gyfarwyddiadau cam wrth gam syml a bydd yn cyflwyno gwahanol gysyniadau rhaglennu fel mewnbwn, allbwn, dewis ac iteriad.

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog. Ewch i’n tudalen Cymraeg yn y Coleg i ddarganfod beth sydd ar gael i chi.

  • No additional equipment required

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

  • No additional costs

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

Gwybodaeth Ychwanegol

Gwybodaeth ychwanegol

Modd:

,

Dyddiad y Cwrs:

Dim dyddiadau ar gael

Cyfryngau Cymdeithasol

Llyfrynnau Diweddaraf

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 04/07/2023
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
Shopping cart close