Pembs coleg ColegeSirBenfro

Cyrsiau yn dechrau o fewn y mis neu ddau nesaf, archebwch nawr! Dod yn fuan! Helo Dyfodol Darganfod Mwy play_arrow pause Gwnewch gais nawr ar gyfer cyrsiau gadael ysgol sy'n dechrau ym mis Medi, ar gyfer eich dyfodol! Dyma’r Dyfodol Dechreuwch Yma Gweld Cyrsiau pause play_arrow Dechreuwch eich antur nesaf. Dewch o hyd i'n swyddi gwag diweddaraf a'r manteision o weithio gyda ni! Ymunwch â'n tîm Gwnewch gais heddiw Gweld Swyddi play_arrow pause Abstract image of particles on dark background. Sister Act Logo Image of three nun's singing Hong Kong Skyline with ship in foreground Woman holding books against a bright background with computer icons. Little nordic gnome with Christmas lights. Computer motherboards behind wire fence lit with neon lights

#gwnewchiddoddigwydd

gwnewch gais nawr

Darganfod Mwy

Ein Cenhadaeth : Ein Gweledigaeth: Mynd ar drywydd rhagoriaeth, grymuso unigolion a datblygu gweithlu'r dyfodol.

Digwyddiadau i Ddod

mai 2024

24mai19:00Pick N’ MixGig Cerddoriaeth19:00 CynulleidfaPawb

mehefin 2024

29meh09:3016:00Maths Ed CymruDathlu addysg mathemateg yng Nghymru09:30 – 16:00 CynulleidfaPawb

gorffennaf 2024

02gorff09:0014:30Diwrnod PontioGWAHODDIAD YN UNIG!09:00 – 14:30 CynulleidfaDarpar FyfyrwyrRhagarweiniol

05gorff09:0012:00Seremoni RaddioGWAHODDIAD YN UNIG!09:00 – 12:00 CynulleidfaMyfyrwyr Presennol

#gwnewchiddoddigwydd

Archebwch daith

Os ydych chi’n ystyried gwneud cais i’r Coleg ond heb gymryd y cam eto, beth am ddod ar daith Coleg gyda’ch teulu?
: David Jones with WorldSkills UK learners from the Learning Skills Academy

Mae Coleg Sir Benfro yn falch o gyhoeddi bod David Jones, Cydlynydd Cyflogadwyedd yr Academi Sgiliau Bywyd, wedi’i anrhydeddu â

12/12/2023
WRU Rugby Officer, Aled Waters holding a rugby ball

Mae Coleg Sir Benfro yn falch o gyhoeddi bod Swyddog Rygbi URC, Aled Waters, ar fin ymgymryd â rôl hyfforddi

07/12/2023
Foundation Skills Finalist pictured with the Welsh Flag

Mewn arddangosfa ddisglair o dalent a sgil, daeth myfyrwyr Coleg Sir Benfro i’r amlwg yn rownd derfynol fawreddog WorldSkills UK

29/11/2023
Architect Michael Pawlyn and Head of Built Environment Wendy Weber stood smiling

Yn ddiweddar, cafodd Coleg Sir Benfro y fraint o groesawu’r Pensaer Prydeinig uchel ei barch Michael Pawlyn. Yn enwog am

28/11/2023

Rydym yn sylweddoli bod gennych lawer o gwestiynau, edrychwch ar ein

Datganiad Diwahaniaethu

Mae Coleg Sir Benfro wedi ymrwymo i greu a chynnal amgylchedd gwaith a dysgu cwbl gynhwysol ar gyfer staff a dysgwyr sy’n deg, yn gadarnhaol, yn gefnogol, ac yn rhydd o unrhyw fath o wahaniaethu, aflonyddu nac erledigaeth.

Mae Coleg Sir Benfro wedi ymrwymo i greu a chynnal amgylchedd cynhwysol ar gyfer holl aelodau Cymuned y Coleg.

 

Does dim goddefgarwch y Coleg yn ei agwedd tuag at unrhyw un sydd wedi cyflawni, awdurdodi, neu oddef (h.y. tyst ond heb ei herio) unrhyw weithred o wahaniaethu, aflonyddu, erledigaeth ar sail oedran, anabledd, hil, crefydd neu gred, rhyw, rhyw. ailbennu, priodas, partneriaeth sifil, beichiogrwydd, mabwysiadu, tadolaeth neu famolaeth.