Pembs coleg ColegeSirBenfro

Abstract image of particles on dark background. Sister Act Logo Image of three nun's singing Hong Kong Skyline with ship in foreground Woman holding books against a bright background with computer icons. Little nordic gnome with Christmas lights. Computer motherboards behind wire fence lit with neon lights Summer Ball, Saturday 29 June, 7pm until midnight. The Atrium, DJ & Live Music. Tickets £25, available from reception.

#gwnewchiddoddigwydd

gwnewch gais nawr

Darganfod Mwy

Ein Cenhadaeth : Ein Gweledigaeth: Mynd ar drywydd rhagoriaeth, grymuso unigolion a datblygu gweithlu'r dyfodol.

Digwyddiadau i Ddod

Mis Presennol

awst 2024

07awst11:0014:00Gwyl y DyfodolDysgwyr blwyddyn gyntaf!11:00 – 14:00 CynulleidfaMyfyrwyr Presennol

#gwnewchiddoddigwydd

Archebwch daith

Os ydych chi’n ystyried gwneud cais i’r Coleg ond heb gymryd y cam eto, beth am ddod ar daith Coleg gyda’ch teulu?

Mae Coleg Sir Benfro a Chlwb Ceir Clasurol Sir Benfro wedi cymryd y camau cyntaf i gydweithio mewn partneriaeth, i

23/05/2024
Apple Original Film

Mae Coleg Sir Benfro yn falch o gyhoeddi llwyddiant ei Raglen Cyrchfan Meddylwaith Dylunio arloesol, a lansiwyd fel peilot fis

07/05/2024
David Jones with his EDI Award. Pictured behind him is the London Eye on the River Thames

Mae Cydlynydd Cyflogadwyedd Coleg Sir Benfro ar gyfer yr Academi Sgiliau Bywyd, David Jones, wedi ennill Gwobr Hyrwyddwr Amrywiaeth Cystadleuaeth

26/03/2024
Pembrokeshire College Medallists

Mae dros 280 o bobl ifanc dawnus o bob rhan o Gymru wedi cael eu cydnabod am eu sgiliau galwedigaethol

26/03/2024

Rydym yn sylweddoli bod gennych lawer o gwestiynau, edrychwch ar ein

Datganiad Diwahaniaethu

Mae Coleg Sir Benfro wedi ymrwymo i greu a chynnal amgylchedd gwaith a dysgu cwbl gynhwysol ar gyfer staff a dysgwyr sy’n deg, yn gadarnhaol, yn gefnogol, ac yn rhydd o unrhyw fath o wahaniaethu, aflonyddu nac erledigaeth.

Mae Coleg Sir Benfro wedi ymrwymo i greu a chynnal amgylchedd cynhwysol ar gyfer holl aelodau Cymuned y Coleg.

 

Does dim goddefgarwch y Coleg yn ei agwedd tuag at unrhyw un sydd wedi cyflawni, awdurdodi, neu oddef (h.y. tyst ond heb ei herio) unrhyw weithred o wahaniaethu, aflonyddu, erledigaeth ar sail oedran, anabledd, hil, crefydd neu gred, rhyw, rhyw. ailbennu, priodas, partneriaeth sifil, beichiogrwydd, mabwysiadu, tadolaeth neu famolaeth.