Mae gwybodaeth fwy manwl a dealltwriaeth o'ch pwnc yn golygu y byddwch chi'n gallu dod o hyd i atebion ac ymateb i broblemau a sefyllfaoedd cymhleth.

Beth sydd ei angen arnaf?
Cymhwyster ar Lefel 4
Gwiriwch wybodaeth y cwrs am ofynion mynediad penodol

Beth byddaf i'n ei gael?
Byddwch yn gorffen eich cwrs gyda gwybodaeth drylwyr o'ch pwnc, lefel uchel o arbenigedd a chymhwysedd a chymhwyster a fydd yn caniatáu i chi symud ymlaen i ennill gradd lawn os dymunwch.

Yn dangos canlyniad i gyd