Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Blog

Iaith Arwyddion Prydain

Iaith Arwyddion Prydain

Iaith Arwyddion Prydain

Sgiliau Sgwrsio Lefel 1 Agored mewn Iaith Arwyddion Prydain

Dysgwch hanfodion Iaith Arwyddion Prydain

£995.00

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

Mae’r cwrs hwn yn eich cyflwyno i hanfodion Iaith Arwyddion Prydain, gan ddysgu cyfarchion cyffredin a chyfnewidiadau y gellir eu defnyddio fel sgwrs.

Cynhelir y cwrs wyth wythnos hwn fel arfer ar Nos Fawrth, 18:00 – 20:00, ar Brif Gampws Coleg Sir Benfro.


Unrhyw gwestiynau?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y cwrs hwn, mae croeso i chi gysylltu â’n tîm cyrsiau cymunedol, yn ystod oriau gwaith, ar 01437 753 139 neu unrhyw bryd drwy e-bost community@pembrokeshire.ac.uk

  • No formal entry requirements
  • You should have some basic computer skills including being able to save and locate files and access websites
  • Learners must be at least 16 years old

Byddwch yn dysgu i:

  • Deall naratifau o wybodaeth syml a gyflwynir i chi mewn BSL
  • Datblygu’r gallu i ddisgrifio digwyddiadau, materion neu faterion mewn BSL, yn enwedig yn y gwaith, ysgol neu goleg
  • Cymryd rhan mewn sgwrs syml gyda phobl Fyddar, mewn sefyllfaoedd cymdeithasol ac yn y gweithle neu yn yr ysgol neu goleg

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog. Ewch i’n tudalen Cymraeg yn y Coleg i ddarganfod beth sydd ar gael i chi.

  • Practical examination

Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn efallai y byddwch am roi cynnig ar un arall o’n cyrsiau cymunedol.

  • No additional equipment required
  • You may be eligible for funding. Find out more on our student finance page

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

  • No additional costs

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

Gwybodaeth Ychwanegol

Gwybodaeth ychwanegol

Dyddiad y Cwrs:

27 Medi 2022, Medi 2023

Modd:

,

Lefel:

Cyfryngau Cymdeithasol

Llyfrynnau Diweddaraf

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 18/09/2023
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
Iaith Arwyddion Prydain
You're viewing: Iaith Arwyddion Prydain £995.00
Select options
Shopping cart close